Nyheter

Nyhet 16. juli 2019

ESMAs høring om retningslinjer for opplysningskrav under prospektforordningen

The European Securities and Markets Authority (ESMA), EUs finanstilsyn, har sendt ut et forslag til retningslinjer for opplysningskrav under prospektforordningen. Høringsperioden avsluttes 4. oktober 2019.

Les mer
Nyhet 16. juli 2019

Høring fra EIOPA: Forslag om harmonisering av nasjonale garantiordninger i forsikring

EU-kommisjonen ba den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA 11. februar 2019 om råd i forbindelse med revisjon av solvens 2 direktivet. Rådet skal leveres innen 30. juni 2020.

Les mer
Nyhet 15. juli 2019

Solvens II - EIOPA med høring om økt differensiering i rapportering mv.

EIOPA gjennomfører en høring om økt differensiering i rapportering og foretakenes offentliggjøring av informasjon. Høringen er et ledd i Solvency II Review.

Les mer
Nyhet 5. juli 2019

Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.

Les mer
Nyhet 4. juli 2019

Regelverket for garanterte pensjonsprodukter – utkast til høringsnotat

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotat med forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv