Nyheter

Nyhet 19. oktober 2018

Finanstilsynet foreslår endringer i regelverket for identifisering av systemviktige finansforetak

Etter gjeldende regelverk er DNB og Kommunalbanken identifisert som systemviktige foretak i Norge. De foreslåtte endringene vil medføre at flere banker skal anses som systemviktige og dermed pålegges et ekstra krav til kapital. 

Les mer
Rundskriv 18. oktober 2018

Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova

Les mer
Nyhet 17. oktober 2018

Uttalelse vedrørende sammenslåing av bompengekrav

Ved inndrivelse av flere krav fra samme fordringshaver mot samme skyldner, skal kravene som utgangspunkt slås sammen, jf. Finanstilsynets rundskriv 1/2018.  

Les mer
Nyhet 10. oktober 2018

Finanstilsynet foreslår endringer i finansforetakslovens bestemmelser om utbytte

Finanstilsynet har oversendt til Finansdepartementet forslag om endringer i finansforetaksloven der det foreslås å klargjøre at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap.

Les mer
Brev 10. oktober 2018

Merknader - endelig rapport Siffer Økonomi AS

Brev datert 3. oktober 2018.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv