Nyheter

Nyhet 18. februar 2019

Finanstilsynet tatt opp som medlem av NGFS

Finanstilsynet er tatt opp som medlem av Network for Greening the Financial System (NGFS).

Les mer
Nyhet 18. februar 2019

Midlertidig forbud mot netto shortposisjoner i aksjer utstedt av Wirecard AG (ISIN DE0007472060) og relaterte finansielle instrumenter

Med hjemmel i artikkel 20(2)(a) og (b) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler ("shortsalgforordningen"), har tyske tilsynsmyndigheter (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin)  med virkning fra 18. februar kl. 06:00 vedtatt et midlertidig forbud mot netto shortposisjoner i aksjer utstedt av Wirecard AG (ISIN DE0007472060) og alle relaterte instrumenter relevante for kalkulering av netto short posisjoner.  

Les mer
Nyhet 15. februar 2019

Informasjon i forbindelse med forestående gjennomføring av PSD 2

Finansdepartementet har i dag fastsatt at bestemmelser som gjennomfører deler av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366) ("PSD 2") skal tre i kraft i norsk rett 1. april 2019.

Les mer
Nyhet 15. februar 2019

Britiske finansforetak med virksomhet i Norge

Finansforetaksloven § 5-2 og § 5-5 regulerer prosessen EØS-foretak må igjennom dersom de ønsker å drive virksomhet i Norge. Etter en brexit vil britiske finansforetaks virksomhet i Norge ikke lenger reguleres av finansforetaksloven § 5-2 eller § 5-5. 

Les mer
Nyhet 15. februar 2019

Norske finansforetak med virksomhet i Storbritannia

Finansforetaksloven § 4-2 og § 4-3 regulerer prosessen norske foretak må igjennom dersom de ønsker å drive virksomhet i annet EØS-land. Etter en brexit vil norske finansforetaks virksomhet i Storbritannia ikke lenger reguleres av finansforetaksloven § 4-2 eller § 4-3.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv