Nyheter

Nyhet 15. februar 2019

Informasjon i forbindelse med forestående gjennomføring av PSD 2

Finansdepartementet har i dag fastsatt at bestemmelser som gjennomfører deler av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366) ("PSD 2") skal tre i kraft i norsk rett 1. april 2019.

Les mer
Nyhet 15. februar 2019

Britiske finansforetak med virksomhet i Norge

Finansforetaksloven § 5-2 og § 5-5 regulerer prosessen EØS-foretak må igjennom dersom de ønsker å drive virksomhet i Norge. Etter en brexit vil britiske finansforetaks virksomhet i Norge ikke lenger reguleres av finansforetaksloven § 5-2 eller § 5-5. 

Les mer
Nyhet 15. februar 2019

Norske finansforetak med virksomhet i Storbritannia

Finansforetaksloven § 4-2 og § 4-3 regulerer prosessen norske foretak må igjennom dersom de ønsker å drive virksomhet i annet EØS-land. Etter en brexit vil norske finansforetaks virksomhet i Storbritannia ikke lenger reguleres av finansforetaksloven § 4-2 eller § 4-3.

Les mer
Nyhet 6. februar 2019

Utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett

Finanstilsynets utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett ble oversendt Finansdepartementet ved brev 31. januar 2019.

Les mer
Nyhet 4. februar 2019

Likelydende brev om meldeplikt ved utbetaling av utbytte

Finanstilsynet sendte 28. januar 2019 likelydende brev til alle finansforetak. I brevet gjøres foretakene oppmerksomme på meldeplikten ved styrets vedtak om utbetaling av utbytte, fastsatt i finansforetaksloven § 10-6.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv