Nyheter

Nyhet 16. november 2018

Beredskap for brexit – oppdatering fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen publiserte 13. november et notat om forberedelser til en "no deal" brexit. Finansdepartementet har i dag også publisert informasjon om beredskap i Norge på finansmarkedsområdet for en eventuell "no deal". 

Les mer
Brev 16. november 2018

Merknader etter revisortilsyn - BDO AS

Brev datert 10. oktober 2018.

Les mer
Brev 16. november 2018

Merknader etter revisortilsyn - Myrdahl og Sveen AS

Brev datert 11. november 2018.

Les mer
Nyhet 16. november 2018

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Solmunde & Partners AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Les mer
Brev 16. november 2018

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester Solmunde & Partners AS

Brev datert 11. oktober 2018.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv