Nyheter

Brev 20. april 2018

Finanstilsynets merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn hos DNB Bank ASA, Personmarked

Tilsynet var avgrenset til forretningsområdets verdipapirvirksomhet.

 

Brev datert 13. april 2018

Les mer
Brev 20. april 2018

Merknader - endelig rapport Kreditor Vest AS

Brev datert 21. mars 2018.

Les mer
Brev 20. april 2018

Finanstilsynets merknader - Sandberg Revisjon AS

Brev datert 17. april 2018.

Les mer
Brev 18. april 2018

Finanstilsynets merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn hos Nordea Bank AB (publ) filial i Norge

Brev datert 9. april 2018

Les mer
Nyhet 17. april 2018

Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. 

Les mer
Gå til nyhetsarkiv