Nyheter

Nyhet 14. september 2018

Nasdaq Clearing AB – mislighold av marginkrav hos et medlem

Saken gjelder mislighold av marginkrav knyttet til clearing av kontraktene for et av medlemmene, Einar Aas,  hos Nasdaq Clearing AB, som er en sentral motpart for clearing av derivatkontrakter. Foretaket er under tilsyn av Finansinspektionen. 

Les mer
Nyhet 11. september 2018

Rapportering av omsetningstall for revisjonsforetak (KRT-1021)

Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak som driver revisjonsvirksomhet skal rapportere omsetningstall til utlikningsformål. KRT-1021 skal benyttes som grunnlag for beregning av tilsynsavgift. Rapporteringsfristen er 5. oktober 2018. Finanstilsynet sender ikke ut eget informasjonsbrev i forbindelse med denne rapporteringsplikten.

Les mer
Nyhet 5. september 2018

Høring fra EIOPA - teknisk rapporteringsmateriell for pensjonsforetak

EIOPAs høring om forslag til XBRL-taksonomi mv. (teknisk rapporteringsmateriell) som skal benyttes i den nye EIOPA-rapporteringen for pensjonsforetak. Høringsfristen er 10. oktober 2018.

Les mer
Pressemelding 4. september 2018

God inntjening i banker, svakere resultater i skadeforsikringsforetak

Norske banker oppnådde bedre resultat i første halvår 2018, sammenlignet med året før, som følge av lave tap på utlån og økte inntekter. Utlånsveksten til personkunder har sunket svakt de siste kvartalene, men var fremdeles høy, særlig for forbrukslån. Livsforsikringsforetakene og pensjonskassene hadde lavere verdijustert avkastning enn i første halvår 2017. Bokført avkastning som også reflekterer endring i kursreguleringsfondet, var likevel på nivå med første halvår i fjor. Økte erstatningskostnader etter vinteren og reduserte finansinntekter bidro til et svakere resultat i skadeforsikringsforetakene enn samme periode i 2017.

Les mer
Pressemelding 3. september 2018

Per Mathis Kongsrud ny avdelingsdirektør i Finanstilsynet

Styret i Finanstilsynet har tilsatt Per Mathis Kongsrud (50) som avdelingsdirektør i nyopprettede Avdeling for digitalisering og analyse. Han tiltrer stillingen 3. september 2018. Kongsrud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse i Finansdepartementet. 

Les mer
Gå til nyhetsarkiv