Nyheter

Nyhet 14. februar 2020

Kartlegging av foretakenes bærekraftsrapportering

Et foretaks bærekraftsrapportering gir informasjon om hvordan foretaket bidrar til en bærekraftig utvikling, og omfatter både hvordan foretaket påvirker omgivelsene og hvordan omgivelsene påvirker foretaket. Bærekraftsrapporteringen dekker miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold.

Høring 14. februar 2020

ESMA-høring om transparensreglene for egenkapitalinstrumenter, systematiske internaliserere og handelsplikten for aksjer

ESMA har bedt om innspill til mulige endringer i reglene om offentliggjøring av informasjon om ordrer og handler i egenkapitalinstrumenter (pre- og post-trade transparency), herunder volumbegrensningsordningen. 

Høring 14. februar 2020

ESMA-høring om systematiske internaliserere

ESMA har bedt om innspill til mulige endringer i reguleringen av systematiske internaliserere som er aktive i obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippstillatelser eller derivater (non-equity).

Nyhet 13. februar 2020

Halvdagsseminar for banker 17. mars 2020

Finanstilsynet arrangerer halvdagsseminar om aktuelle tilsynstemaer for banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Finanstilsynet vil blant annet orientere om regelverksendringer, blant annet innføringen av CRR/CRD IV og de kommende endringene i CRR II/CRD V. 

Foredrag 13. februar 2020

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Future Bank 13. februar 2020.

Gå til nyhetsarkiv