Nyheter

Nyhet 14. mai 2019

Anerkjennelse av makrotilsynstiltak i Belgia, Frankrike og Sverige

Etter EUs kapitalkravsforordning for kredittinstitusjoner mv. (CRR) art. 458, kan nasjonale myndigheter pålegge foretakene tilleggskrav dersom endringer i makro- eller systemrisiko skulle tilsi det. Andre land kan velge å anerkjenne virkemiddelet og pålegge nasjonale foretak å ta hensyn til tiltaket for eksponeringer i det aktuelle landet (frivillig resiprositet). Belgia, Frankrike og Sverige har iverksatt slike tiltak. Finanstilsynet har, i tråd med anbefaling fra Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), besluttet at norske foretak skal legge til grunn disse tiltakene for sin virksomhet i disse landene. 

Les mer
Rundskriv 10. mai 2019

Rundskriv om finansagenter

Les mer
Pressemelding 8. mai 2019

Nordiske og baltiske finanstilsynsmyndigheter styrker samarbeidet for å bekjempe hvitvasking

Lederne for de nordiske og baltiske finanstilsynsmyndighetene møttes i dag i Stockholm. De ble enige om tiltak for å styrke samarbeidet mellom myndighetene for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Les mer
Nyhet 8. mai 2019

Faktura for tilsynsavgift i 2019 sendes ut fra 8. mai

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaer for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet. Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 8. mai 2019, og faktura for øvrige tilsynsgrupper sendes fortløpende fra 13. mai 2019.

Les mer
Nyhet 7. mai 2019

Minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL)

Minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) skal fastsettes av Finanstilsynet samtidig med krisetiltaksplanen for foretakene dette gjelder. Finanstilsynet tar sikte på å fastsette MREL-krav for ni foretak i løpet av 2019, herunder for de største og mest komplekse foretakene. Det planlegges å fastsette krisetiltaksplaner og MREL-krav for ytterligere seks foretak (øvrige SREP-gruppe 2 banker) i løpet av 2020. 

Les mer
Gå til nyhetsarkiv