Nyheter

Pressemelding 12. desember 2018

Forslag til regler om låneformidlingsvirksomhet

Finanstilsynet ser behov for en sterkere forbrukerbeskyttelse ved formidling av lån via folkefinansieringsplattformer. Finanstilsynet har derfor i dag oversendt forslag til regler for lånebasert folkefinansiering til Finansdepartementet.

Les mer
Nyhet 11. desember 2018

Krav til banker som søker om å benytte IRB

Basel II-regelverket åpnet for at banker kan søke myndighetene om å benytte egne modeller til å beregne kapitalkravet for kredittrisiko (IRB-metode). Det er krevende for mindre banker å innfri kravene for å få IRB-tillatelse, og Finanstilsynet strammer nå inn sin forvaltningspraksis.

Les mer
Nyhet 10. desember 2018

Høring fra EIOPA – forslag til tekniske råd om å integrere risiko og faktorer relatert til bærekraft

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn (EIOPA) har åpnet en høring på forslag til tekniske råd om å integrere risiko og faktorer knyttet til bærekraft i de utfyllende regler til Solvens II og Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD).

Les mer
Nyhet 6. desember 2018

ESMA søker medlemmer til interessentgruppe innen finansiell innovasjon og FinTech

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) søker medlemmer til interessentgruppen Consultative Working Group (CWG) innen finansiell innovasjon og FinTech. 

Les mer
Rundskriv 6. desember 2018

Offentliggjøring av finansiell informasjon – kommisjonsforordninger og anbefalinger fra EBA

Les mer
Gå til nyhetsarkiv