Nyheter

Nyhet 18. januar 2019

Feil informasjon i media om krav til gyldig legitimasjon

I media den siste tiden er det flere steder hevdet at myndighetene krever at bankkunder legitimerer seg med pass, på grunn av krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet understreker at pass ikke er eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket.

Les mer
Nyhet 18. januar 2019

Endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater knyttet til drivstoffolje

Finanstilsynet gjør enkelte endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater som følge av at varederivater knyttet til drivstoffolje ikke lenger er notert på Nasdaq Oslo ASA. 

Les mer
Nyhet 15. januar 2019

Deltakelse i verdipapiroppgjørssystemer utenfor EØS

Verdipapiroppgjørssystemer som er godkjent av Finanstilsynet har et særskilt vern etter betalingssystemloven. Fra 1. januar 2019 ble dette vernet utvidet til å gjelde norske deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS for systemet. Dette er blant annet aktuelt ved brexit.

Les mer
Nyhet 14. januar 2019

Britiske tilsynsmyndigheter åpner nå for å motta meldinger under det såkalte temporary permission regime (TPR)

De britiske finanstilsynsmyndighetene åpner nå for å motta meldinger under det såkalte temporary permission regime (TPR). Vinduet for å motta slike meldinger varer frem til 29. mars 2019.

Les mer
Nyhet 10. januar 2019

ESMA har offentliggjort retningslinjene "Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements"

Retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) gjelder for verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og kredittinstitusjoner som yter investeringstjenestene investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv