Nyheter

Rundskriv 18. oktober 2018

Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova

Les mer
Nyhet 17. oktober 2018

Uttalelse vedrørende sammenslåing av bompengekrav

Ved inndrivelse av flere krav fra samme fordringshaver mot samme skyldner, skal kravene som utgangspunkt slås sammen, jf. Finanstilsynets rundskriv 1/2018.  

Les mer
Nyhet 10. oktober 2018

Finanstilsynet foreslår endringer i finansforetakslovens bestemmelser om utbytte

Finanstilsynet har oversendt til Finansdepartementet forslag om endringer i finansforetaksloven der det foreslås å klargjøre at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap.

Les mer
Brev 10. oktober 2018

Merknader - endelig rapport Siffer Økonomi AS

Brev datert 3. oktober 2018.

Les mer
Brev 10. oktober 2018

Merknader - endelig rapport Oslo Regnskapskontor AS

Brev datert 19. september 2018

Les mer
Gå til nyhetsarkiv