Nyheter

Nyhet 13. desember 2019

Ikrafttredelse av bestemmelse i verdipapirhandelloven og forskriftsendringer

Finansdepartementet har i dag informert om at endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften i tilknytning til MiFID II og MiFIR settes i kraft fra 1. januar 2020.

Nyhet 13. desember 2019

Krav til årlig innrapportering av risikovurderinger knyttet til foretakets betalingstjenester

Retningslinjene for årlig innrapportering av risikovurderinger blir publisert 2. april 2020. Tidsfrist for innrapportering av risikovurderingene er endret til 30. juni 2020.

Nyhet 12. desember 2019

Finanstilsynet åpner for søknader om å delta i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter - søknadsfrist 12. februar 2020

Finanstilsynet åpner i dag for søknader om deltakelse i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter. Søknadsskjema og nærmere informasjon om søknadsprosessen er lagt ut på Finanstilsynets internettsider. I søknaden skal foretaket beskrive virksomheten, tjenesten som skal prøves ut og hvordan deltakelsen ønskes gjennomført. Søknadsfristen for første pulje er 12. februar 2020. 

Rundskriv 11. desember 2019

Retningslinjer for gjenopprettingsplanar for verdipapirføretak

Nyhet 11. desember 2019

Nye utfyllende regler til lov om verdipapirfond og lov om forvaltning av alternative investeringsfond

EU-kommisjonen fastsatte i 2018 to endringsforordninger til reglene om depotmottaker for henholdsvis UCITS-fond og alternative investeringsfond.  Forordningene er inntatt i EØS-avtalen 6. desember 2019 og vil tre i kraft i norsk rett 1. januar 2020.

Gå til nyhetsarkiv