Nyheter

Nyhet 18. juli 2018

ESMA søker nye medlemmer til interessentgruppe

Den europpeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) søker medlemmer til "Securities Markets Stakeholders Group" (SMSG). Gruppen skal fremme dialog med høring av interessenter innen områdene som er relevante for ESMA sine oppgaver.

Les mer
Brev 16. juli 2018

Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn DNB Eiendom AS

Brev datert 25. juni 2018.

Les mer
Pressemelding 12. juli 2018

Samla resultat for forsikringsformidlingsføretaka blei redusert frå 2016 til 2017 – nokre fleire føretak hadde negativt resultat

Forsikringsformidlingsføretaka hadde eit samla resultat før skatt på 249 millionar kroner i 2017. Dette er ein nedgang på 58 millionar kroner (19 prosent) frå 2016. Forsikringsmeklarføretaka hadde ein nedgang på 90 millionar kroner (35 prosent), og agentføretaka hadde ein auke på 32 millionar kroner (67 prosent) i 2017.

Les mer
Nyhet 6. juli 2018

Tematilsyn – oppdragskontroll i revisjonsselskaper

For noen revisjonsoppdrag krever revisorloven at en annen revisor enn den som er ansvarlig for revisjonen, skal kontrollere revisjonskvaliteten før revisjonsberetningen signeres. I 2017 gjennomførte Finanstilsynet et tematilsyn rettet mot kvaliteten på slike oppdragskontroller. 

Les mer
Rundskriv 5. juli 2018

Krav til nye utlån med pant i bolig

Les mer
Gå til nyhetsarkiv