Nyheter

Nyhet 20. september 2019

ESMA – Informasjonsvideo om European Single Electronic Format

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har publisert den tredje av en serie informasjonsvideoer om det nye rapporteringsformatet, European Single Electronic Format (ESEF).

Nyhet 18. september 2019

Endring i rapportering for granskar i OMF-foretak

Med omsyn til betre sikkerheit og auka effektivitet, skal den årlege rapporteringa til Finanstilsynet frå granskar i OMF-foretak gjerast i Altinn frå no av.

Nyhet 6. september 2019

Innføring av sterk kundeautentisering (SKA) for kortbetalinger i netthandel

Sterk kundeautentisering (SKA) trer i kraft i EØS-området 14. september 2019. For å unngå negative konsekvenser for brukere som betaler med kort når de handler på nett, kan kortutstedere, kortinnløsere og netthandelsvirksomheter få utsatt frist for å ferdigstille og implementere SKA for kortbetalinger i netthandel.

Nyhet 5. september 2019

Seminar om krav til finansiell rapportering og løpende informasjonsplikt 12. november 2019

Finanstilsynet arrangerer seminar for foretak med verdipapirer notert på regulert marked. Tema for seminaret er krav til den finansielle rapporteringen og løpende informasjonsplikt.

Pressemelding 5. september 2019

Gode resultater for bankene og høyere verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene

Norske banker oppnådde et noe bedre samlet resultat i første halvår 2019 enn i samme periode året før. Veksten i utlån til innenlandske personkunder har sunket svakt så langt i 2019, med særlig tydelig nedgang i veksten i forbrukslån. Oppgang i aksjemarkedene bidro til økt verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene og bedre resultater i skadeforsikringsforetakene.

Gå til nyhetsarkiv