Nyheter

Nyhet 14. juni 2019

Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet 2014/17/EU i norsk rett

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet forslag til regler som gjennomfører deler av boliglånsdirektivet (direktiv 2014/17/EU) vedrørende krav til tillatelser mv. ved formidling av boliglån. Finanstilsynet foreslår en ny lov om låneformidling som innebærer krav til tillatelse mv. for formidling av alle typer lån fra finansforetak til forbrukere.

Les mer
Nyhet 6. juni 2019

Ny veiledning til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester

Finanstilsynet har publisert en oppdatert veiledning for foretak som skal søke om tillatelse til å yte investeringstjenester. Veiledningen gir informasjon om kravene til tillatelse og hvilken dokumentasjon som skal sendes inn sammen med søknaden.

Les mer
Nyhet 5. juni 2019

Gjennomføring av direktiv 2017/2399/EU (kreditorhierarkidirektivet) i norsk rett

Finansdepartementet ba i brev av 7. februar 2019 Finanstilsynet om å utrede og foreslå hvordan forventede EØS-regler som svarer til kreditorhierarkidirektivet, kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynet har i brev og høringsnotat av 3. juni 2019 besvart henvendelsen fra Finansdepartementet. 

Les mer
Rundskriv 4. juni 2019

Definisjonen av alternative investeringsfond og prosjektfinansieringsselskaper

Les mer
Nyhet 3. juni 2019

Vedtak om overtredelsesgebyr

Alpha Blue Ocean Advisors Ltd. har overtrådt plikten til å rapportere netto shortposisjoner under verdipapirhandelloven § 3-14, som gjennomfører shortsalgforordningen (EU) nr. 236/2012. Finanstilsynet har ilagt et overtredelsesgebyr på NOK 4.000.000.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv