Nyheter

Nyhet 6. desember 2018

ESMA søker medlemmer til interessentgruppe innen finansiell innovasjon og FinTech

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) søker medlemmer til interessentgruppen Consultative Working Group (CWG) innen finansiell innovasjon og FinTech. 

Les mer
Rundskriv 6. desember 2018

Offentliggjøring av finansiell informasjon – kommisjonsforordninger og anbefalinger fra EBA

Les mer
Nyhet 3. desember 2018

Avvikling av forsikringsforetaket Qudos Insurance AS

Qudos Insurance A/S (Qudos) er et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet. Qudos har solgt forsikringer på grensekryssende basis i Norge.

Les mer
Nyhet 30. november 2018

EUs finanstilsyn foreslår unntak fra kravet om utveksling av marginsikkerhet

EUs finanstilsyn, EBA, ESMA og EIOPA, foreslår unntak fra kravet om utveksling av marginsikkerhet ved overføring av derivatkontrakter fra en britisk motpart til en motpart i en annen medlemstat som følge av brexit.

Les mer
Nyhet 29. november 2018

Kapitalkrav for kjøper av misligholdte lån

Finanstilsynet ser at enkelte foretak bruker en risikovekt på 100 prosent for porteføljer av misligholdte lån.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv