Nyheter

Nyhet 19. mars 2018

IFIAR 2017 Inspection Findings Survey Report

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) publiserte 8. mars 2018 rapporten frå si årlege undersøking, Inspection Findings Survey Report.

Les mer
Pressemelding 16. mars 2018

Finanstilsynet si årsmelding for 2017

Finanstilsynet publiserte 16. mars årsmeldinga si for 2017. I innleiinga ("Ledelsens beretning") skriv styreleiar Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringa og utfordringane Finanstilsynet står overfor.

Les mer
Foredrag 15. mars 2018

Boligmarkedet og finansiell stabilitet

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på NEFs konferanse om boligmarkedet 13. mars 2018.

Les mer
Foredrag 15. mars 2018

Kapitalforvaltning i vekst – muligheter og krav

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Fondsdagen 14. mars 2018.

Les mer
Brev 15. mars 2018

Merknader etter selskapstilsyn - Nordmøre Revisjon AS

Brev datert 26. februar 2018.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv