Nyheter

Nyhet 19. mars 2019

Høring fra FATF: Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsen

FATF ønsker innspill til høring om veiledningsdokumenter i antihvitvaskingstiltak for revisjon/regnskap, tilbydere av virksomhetstjenester og advokater/rettshjelpere. FATF ønsker også innspill til tolkningsnoteforslag om krav til informasjon i virtuelle valutatransaksjoner. Frist for begge innspillene er 8. april 2019.

Les mer
Rundskriv 18. mars 2019

Veiledning om taushetsplikt

Les mer
Nyhet 11. mars 2019

Brexit – revisjonsrettslige konsekvenser

Storbritannia (UK) trer ut av EU-samarbeidet 29. mars 2019. Dersom EU og UK ikke avtaler en overgangsordning om at UK for en forlenget periode vil være omfattet av EU-regler, vil UK bli å anse som et "tredjeland". Det betyr at EU-rettslige revisjonsregler ikke lenger får anvendelse på UK-revisor/-revisjonsselskap. En slik såkalt "no-deal" brexit vil få konsekvenser for revisorer og revisjonsselskaper på følgende områder: 

Les mer
Nyhet 7. mars 2019

Høring fra EBA – Veiledning om sikkerheter ved bruk av avansert IRB-metode

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt på høring en veiledning om hvordan sikkerheter kan hensyntas i estimering av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad ved mislighold (LGD). Høringsfristen er 25. mai 2019.

 

Les mer
Nyhet 28. februar 2019

Anerkjennelse av tre britiske sentrale motparter ved en eventuell "no-deal" brexit

ESMA har besluttet å anerkjenne tre britiske sentrale motparter (CCP-er) - LCH Limited, ICE Clear Europe Limited and LME Clear Limited - som tredjelands sentrale motparter under EMIR. Dette betyr at de, dersom det ikke blir noen overgangsordning etter at Storbritannia går ut av EU, kan fortsette å tilby tjenester i EU.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv