Nyheter

Nyhet 14. oktober 2019

Innkalling av bidrag til krisetiltaksfondet

Finanstilsynet har fastsatt årlig bidrag for 2019 til krisetiltaksfondet, og bedt Bankenes sikringsfond om å innkreve bidragene fra de enkelte foretakene.

Nyhet 14. oktober 2019

Seminar om krav til finansiell rapportering og løpende informasjonsplikt 12. november 2019

Finanstilsynet arrangerer seminar for foretak med verdipapirer notert på regulert marked. Tema for seminaret er krav til den finansielle rapporteringen og løpende informasjonsplikt.

Nyhet 14. oktober 2019

Tematilsyn om egnethetstesting ved markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer

Finanstilsynet har sett nærmere på etterlevelsen av kravene til å gjennomføre egnethetstesting ved markedsføring og salg av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer. Foretakenes dokumentasjon av egnethetstestingen har vært av varierende kvalitet og må forbedres. Finanstilsynet finner grunn til å understreke at kravene til egnethetstesting ikke kun er formalkrav, men at det må foretas en reell faglig forsvarlig prøving basert på en riktig kartlegging av kundene og god kunnskap om det aktuelle fondet og markedsforhold.

Nyhet 11. oktober 2019

Stresstest - ikke et fantasikrav

Innlegg skrevet av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. Publisert i Dagens Næringsliv 11. oktober 2019. 

Nyhet 9. oktober 2019

Oppdatert informasjon fra ESMA om brexit

ESMA har nå oppdatert noen av sine tidligere publiserte uttalelser knyttet til en mulig "no-deal brexit".

Gå til nyhetsarkiv