Nyheter

Nyhet 23. august 2019

Alpha Insurance: Garantiordningen kaller inn bidrag fra medlemmene

Garantiordningen for skadeforsikring innkaller bidrag fra medlemmene for å dekke krav mot Alpha Insurance A/S. Betalingsfrist er 3. september 2019.

Les mer
Nyhet 14. august 2019

Pengeoverføringsforordningen gjennomføres i norsk rett

EUs pengeoverføringsforordningen er nå gjennomført i norsk rett. Forordningen ((EU) 2015/847) avløser forordning (EF) nr. 1781/2006, og har som hensikt å forbedre sporbarheten ved pengeoverføringer, ved å oppdatere og utvide forpliktelsene i 2006-forordningen.  

Les mer
Nyhet 12. august 2019

Priser på markedsdata og konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter

ESMA har bedt om innspill om prisutviklingen på informasjon om ordrer og om gjennomførte handler (pre- og post-trade informasjon). Konsultasjonen dekker også andre spørsmål av betydning for tilgang til markedsdata. ESMA ber i tillegg om innspill om konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter. Det er ikke på det nåværende tidspunkt etablert slike offentliggjøringssystemer.

Les mer
Nyhet 8. august 2019

Endrede retningslinjer for anvendelsen av definisjonen av varederivater i MiFID II

ESMA har publisert endrede retningslinjer for anvendelsen av definisjonen av varederivater i punkt 6 og 7 i MiFID II, vedlegg I del C.

Les mer
Nyhet 8. august 2019

EIOPA - endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II

EIOPA har sendt forslag til endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II som skal gjelde fra og med rapporteringen per 4. kvartal 2019 til Kommisjonen for godkjenning. Samtidig er taksonomiversjon 2.4.0 som skal benyttes fra samme tidspunkt publisert.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv