Nyheter

Nyhet 16. februar 2018

Finanstilsynet åtvarar mot investeringstilbod marknadsført av NKF Gruppen AS

NKF Gruppen AS har ikkje godkjenning til å drive investeringstenester i Noreg. 

Les mer
Nyhet 12. februar 2018

Finanstilsynet advarer forbrukere om kryptovaluta

Finanstilsynet slutter seg til de europeiske finanstilsynsmyndighetene som 12. februar 2018 publiserte en felles advarsel mot den høye risikoen knyttet til å kjøpe og eie kryptovaluta som Bitcoin, Ether og Ripple.

Les mer
Nyhet 9. februar 2018

Nordisk-baltisk samarbeidsavtale om finansiell stabilitet

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank har signert en Memorandum of Understanding (MoU) med tilsvarende myndigheter i de nordiske og baltiske landene om samarbeid og koordinering i spørsmål som gjelder finansiell stabilitet.

Les mer
Pressemelding 31. januar 2018

EBA publiserer scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2018

Den europeiske banktilsynsmyndigheita (EBA) publiserte 31. januar dei makroøkonomiske scenarioa for EUs stresstest av bankar i 2018. Stresstesten omfattar om lag 48 europeiske bankar, blant anna DNB Bank ASA. Den metodiske tilnærminga i stresstesten blei publisert av EBA i november 2017. Nytt i den kommande stresstesten er innføringa av rekneskapsstandarden IFRS 9. 

Les mer
Foredrag 31. januar 2018

Utsikten for finansiell stabilitet og bruken av makrotilsynsvirkemidler

Foredrag av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Samfunnsøkonomenes valutaseminar 31. januar 2018.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv