Nyheter

Nyhet 21. januar 2019

Baselkomitéen har publisert endringer i standard om markedsrisiko

Baselkomitéen vedtok i januar 2016 ny standard om beregning av kapitalkrav for markedsrisiko for banker. Baselkomitéen har nå vedtatt endringer i dette rammeverket, med blant annet en forenklet standardmetode som kan benyttes av mindre banker. Ikrafttredelse er også utsatt med tre år til 1. januar 2022. 

Les mer
Nyhet 18. januar 2019

Feil informasjon i media om krav til gyldig legitimasjon

I media den siste tiden er det flere steder hevdet at myndighetene krever at bankkunder legitimerer seg med pass, på grunn av krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet understreker at pass ikke er eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket.

Les mer
Nyhet 18. januar 2019

Endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater knyttet til drivstoffolje

Finanstilsynet gjør enkelte endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater som følge av at varederivater knyttet til drivstoffolje ikke lenger er notert på Nasdaq Oslo ASA. 

Les mer
Nyhet 15. januar 2019

Deltakelse i verdipapiroppgjørssystemer utenfor EØS

Verdipapiroppgjørssystemer som er godkjent av Finanstilsynet har et særskilt vern etter betalingssystemloven. Fra 1. januar 2019 ble dette vernet utvidet til å gjelde norske deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS for systemet. Dette er blant annet aktuelt ved brexit.

Les mer
Nyhet 14. januar 2019

Britiske tilsynsmyndigheter åpner nå for å motta meldinger under det såkalte temporary permission regime (TPR)

De britiske finanstilsynsmyndighetene åpner nå for å motta meldinger under det såkalte temporary permission regime (TPR). Vinduet for å motta slike meldinger varer frem til 29. mars 2019.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv