Nyheter

Brev 22. juni 2018

Økning i antall utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene

Brev datert 19. juni 2018.

Les mer
Brev 21. juni 2018

Merknader - endelig rapport Case AS

Brev datert 23. mai 2018.

Les mer
Nyhet 20. juni 2018

EBA guidelines on internal governance

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA (European Banking Authority) offentliggjorde den 26. september 2017 anbefalingen "Guidelines on Internal Governance". Finanstilsynet bekrefter at anbefalingen vil bli fulgt i Norge fra 30. juni 2018. Anbefalingen erstatter Guidelines on Internal Governance fra 2011 (GL44). 

Les mer
Brev 20. juni 2018

Tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester - Premieer AS

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Premieer AS' tillatelse til å yte investeringstjenester. Brev datert 4. mai 2018.

Les mer
Nyhet 20. juni 2018

Ulovlig verdipapirvirksomhet

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Dagens Næringsliv 20. juni 2018.

Les mer
Gå til nyhetsarkiv