Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 23.07.2019

Samla resultat for forsikringsformidlingsføretaka auka frå 2017 til 2018 – nokre færre føretak hadde negativt resultat

Forsikringsformidlingsføretaka hadde eit samla resultat før skatt på 261 millionar kroner i 2018. Dette er ein auke på 12 millionar kroner (5 prosent) frå 2017. Forsikringsmeklarføretaka hadde ein auke på 34 millionar kroner (20 prosent), og agentføretaka hadde ein reduksjon på 22 millionar kroner (27 prosent) i 2018.

Les mer
Pressemelding 04.06.2019

Finansielt utsyn - juni 2019

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang. Også gjelden i norske ikke-finansielle foretak, målt som andel av BNP, er på et historisk høyt nivå. Prisstigningen på boliger og næringseiendom har vært sterk i mange år, særlig i Oslo-regionen.

Les mer
Pressemelding 28.05.2019

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. juni

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn – juni 2019".

Les mer
Pressemelding 10.05.2019

Oppsummering etter stedlige tilsyn i banker med forbrukslån som hovedprodukt

Finanstilsynet har i løpet av det siste året gjennomført stedlige tilsyn i flere banker med forbruks­lån som sentralt virksomhetsområde. Formålet med tilsynene var blant annet å kart­legge bankenes utlånspraksis.  En viktig del av tilsynet besto i å undersøke hvordan bankene kontrollerer at kundene som tilbys lån, har en tilstrekkelig evne til å betjene lånet.

Les mer
Pressemelding 09.05.2019

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) 2018

Den norske finansielle infrastrukturen er robust. Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018. Omfanget av kortsvindel avtok ytterligere i 2018, målt både i kroner og i antall misbrukte kort. Tapene som følge av svindel mot nettbank er lave. Samtidig identifiserte Finanstilsynet også i 2018 sårbarheter som utgjør risiko for at alvorlige hendelser kan inntreffe.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter