Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 10.05.2019

Oppsummering etter stedlige tilsyn i banker med forbrukslån som hovedprodukt

Finanstilsynet har i løpet av det siste året gjennomført stedlige tilsyn i flere banker med forbruks­lån som sentralt virksomhetsområde. Formålet med tilsynene var blant annet å kart­legge bankenes utlånspraksis.  En viktig del av tilsynet besto i å undersøke hvordan bankene kontrollerer at kundene som tilbys lån, har en tilstrekkelig evne til å betjene lånet.

Les mer
Pressemelding 09.05.2019

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) 2018

Den norske finansielle infrastrukturen er robust. Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018. Omfanget av kortsvindel avtok ytterligere i 2018, målt både i kroner og i antall misbrukte kort. Tapene som følge av svindel mot nettbank er lave. Samtidig identifiserte Finanstilsynet også i 2018 sårbarheter som utgjør risiko for at alvorlige hendelser kan inntreffe.

Les mer
Pressemelding 08.05.2019

Nordiske og baltiske finanstilsynsmyndigheter styrker samarbeidet for å bekjempe hvitvasking

Lederne for de nordiske og baltiske finanstilsynsmyndighetene møttes i dag i Stockholm. De ble enige om tiltak for å styrke samarbeidet mellom myndighetene for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Les mer
Pressemelding 07.05.2019

Risiko- og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen 2018 torsdag 9. mai.

Les mer
Pressemelding 11.03.2019

God inntjening i norske banker i 2018, svakere avkastning i pensjonsinnretningene

Norske banker oppnådde et noe bedre samlet resultat i 2018 enn i 2017, særlig som følge av lave tap på utlån og økte netto renteinntekter. Utlånsveksten til personkunder avtok svakt gjennom 2018, men er fremdeles høy, særlig for forbrukslån. Nedgang i aksjemarkedene svekket den verdijusterte avkastningen i pensjonsinnretningene i 2018, og reduserte resultatene også i skadeforsikringsforetakene.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter