Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 04.06.2019

Finansielt utsyn - juni 2019

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang. Også gjelden i norske ikke-finansielle foretak, målt som andel av BNP, er på et historisk høyt nivå. Prisstigningen på boliger og næringseiendom har vært sterk i mange år, særlig i Oslo-regionen.

Les mer
Pressemelding 28.05.2019

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. juni

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn – juni 2019".

Les mer
Pressemelding 10.05.2019

Oppsummering etter stedlige tilsyn i banker med forbrukslån som hovedprodukt

Finanstilsynet har i løpet av det siste året gjennomført stedlige tilsyn i flere banker med forbruks­lån som sentralt virksomhetsområde. Formålet med tilsynene var blant annet å kart­legge bankenes utlånspraksis.  En viktig del av tilsynet besto i å undersøke hvordan bankene kontrollerer at kundene som tilbys lån, har en tilstrekkelig evne til å betjene lånet.

Les mer
Pressemelding 09.05.2019

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) 2018

Den norske finansielle infrastrukturen er robust. Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018. Omfanget av kortsvindel avtok ytterligere i 2018, målt både i kroner og i antall misbrukte kort. Tapene som følge av svindel mot nettbank er lave. Samtidig identifiserte Finanstilsynet også i 2018 sårbarheter som utgjør risiko for at alvorlige hendelser kan inntreffe.

Les mer
Pressemelding 08.05.2019

Nordiske og baltiske finanstilsynsmyndigheter styrker samarbeidet for å bekjempe hvitvasking

Lederne for de nordiske og baltiske finanstilsynsmyndighetene møttes i dag i Stockholm. De ble enige om tiltak for å styrke samarbeidet mellom myndighetene for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Sommaren 2019 (21. juni t.o.m 11. august) er pressevakttelefonen bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 19.00
Laurdag: 12.00 - 15.00
Søndag: 12.00 - 15.00

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter