Forside Presse

Presse

 

Pressemeldinger

Pressemelding 12.07.2018

Samla resultat for forsikringsformidlingsføretaka blei redusert frå 2016 til 2017 – nokre fleire føretak hadde negativt resultat

Forsikringsformidlingsføretaka hadde eit samla resultat før skatt på 249 millionar kroner i 2017. Dette er ein nedgang på 58 millionar kroner (19 prosent) frå 2016. Forsikringsmeklarføretaka hadde ein nedgang på 90 millionar kroner (35 prosent), og agentføretaka hadde ein auke på 32 millionar kroner (67 prosent) i 2017.

Les mer
Pressemelding 02.07.2018

Høg aktivitet i investeringstenester i verdipapirføretak i 2017

I 2017 hadde verdipapirføretak som ikkje er bank, samla inntekter frå investeringstenester på 6705 millionar kroner. Dette er 1254 millionar kroner (23 prosent) høgare enn i 2016.

Les mer
Pressemelding 29.06.2018

Endring av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater

Finanstilsynet fastsatte 28. mai 2018 forskrift om endring av forskrift om posisjonsgrenser for varederivater av 20. desember 2017. Endringsforskriften fastsetter en ny posisjonsgrense for øvrige måneder for German Power Base Load-kontrakten notert på Nasdaq Oslo ASA. Endringsforskriften vil tre i kraft 1. juli 2018.

Les mer
Pressemelding 06.06.2018

Finansielt utsyn - juni 2018

Det er fortsatt god vekst i verdensøkonomien og i norsk økonomi. Etter en lang periode med svært lave renter, er det imidlertid en risiko for at det har bygget seg opp finansielle ubalanser. Høye formuespriser og høy gjeldsbelastning gjør det økonomiske systemet sårbart for sterkere renteoppgang enn forventet og økte risikopremier i finansmarkedene.  

Les mer
Pressemelding 31.05.2018

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 6. juni

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn – juni 2018"

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Sommaren 2018 (25. juni t.o.m 12. august) - pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 19.00
Laurdag: 12.00 - 15.00
Søndag: 12.00 - 15.00