Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 02.11.2018

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 48 europeiske banker, deriblant DNB Bank ASA. Scenariene i stresstesten representerer et alvorlig økonomisk tilbakeslag og strekker seg over årene 2018 til 2020.

Les mer
Pressemelding 04.09.2018

God inntjening i banker, svakere resultater i skadeforsikringsforetak

Norske banker oppnådde bedre resultat i første halvår 2018, sammenlignet med året før, som følge av lave tap på utlån og økte inntekter. Utlånsveksten til personkunder har sunket svakt de siste kvartalene, men var fremdeles høy, særlig for forbrukslån. Livsforsikringsforetakene og pensjonskassene hadde lavere verdijustert avkastning enn i første halvår 2017. Bokført avkastning som også reflekterer endring i kursreguleringsfondet, var likevel på nivå med første halvår i fjor. Økte erstatningskostnader etter vinteren og reduserte finansinntekter bidro til et svakere resultat i skadeforsikringsforetakene enn samme periode i 2017.

Les mer
Pressemelding 03.09.2018

Per Mathis Kongsrud ny avdelingsdirektør i Finanstilsynet

Styret i Finanstilsynet har tilsatt Per Mathis Kongsrud (50) som avdelingsdirektør i nyopprettede Avdeling for digitalisering og analyse. Han tiltrer stillingen 3. september 2018. Kongsrud kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse i Finansdepartementet. 

Les mer
Pressemelding 31.08.2018

Finanstilsynet foreslår forskriftsregulering av forbrukslån

Finanstilsynet har i dag oversendt Finansdepartementet forslag til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, basert på tilsynets eksisterende retningslinjer. Bakgrunnen for forslaget er Finanstilsynets uro for gjeldsproblemer i sårbare husholdninger og store mangler i bankenes oppfølging av retningslinjene som Finanstilsynet fastsatte i 2017. Foruten norske foretak, vil forskriften også omfatte utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge gjennom filial eller grensekryssende virksomhet. 

Les mer
Pressemelding 12.07.2018

Samla resultat for forsikringsformidlingsføretaka blei redusert frå 2016 til 2017 – nokre fleire føretak hadde negativt resultat

Forsikringsformidlingsføretaka hadde eit samla resultat før skatt på 249 millionar kroner i 2017. Dette er ein nedgang på 58 millionar kroner (19 prosent) frå 2016. Forsikringsmeklarføretaka hadde ein nedgang på 90 millionar kroner (35 prosent), og agentføretaka hadde ein auke på 32 millionar kroner (67 prosent) i 2017.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00