Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 12.12.2018

Forslag til regler om låneformidlingsvirksomhet

Finanstilsynet ser behov for en sterkere forbrukerbeskyttelse ved formidling av lån via folkefinansieringsplattformer. Finanstilsynet har derfor i dag oversendt forslag til regler for lånebasert folkefinansiering til Finansdepartementet.

Les mer
Pressemelding 05.12.2018

Finansielt utsyn - desember 2018

Utviklingen i norsk økonomi er god. Høye eiendomspriser og høy og økende gjeld i husholdningene gjør likevel norsk økonomi sårbar. Sterk renteoppgang, ny internasjonal finansuro eller andre økonomiske sjokk kan føre til kraftig fall i eiendomspriser og brå nedgang i husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester. Lønnsomme og solide banker er viktig for at norsk økonomi og det finansielle systemet skal være godt rustet til å møte eventuelle økonomiske og finansielle sjokk.

Les mer
Pressemelding 30.11.2018

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 5. desember

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn – desember 2018".

Les mer
Pressemelding 02.11.2018

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 48 europeiske banker, deriblant DNB Bank ASA. Scenariene i stresstesten representerer et alvorlig økonomisk tilbakeslag og strekker seg over årene 2018 til 2020.

Les mer
Pressemelding 04.09.2018

God inntjening i banker, svakere resultater i skadeforsikringsforetak

Norske banker oppnådde bedre resultat i første halvår 2018, sammenlignet med året før, som følge av lave tap på utlån og økte inntekter. Utlånsveksten til personkunder har sunket svakt de siste kvartalene, men var fremdeles høy, særlig for forbrukslån. Livsforsikringsforetakene og pensjonskassene hadde lavere verdijustert avkastning enn i første halvår 2017. Bokført avkastning som også reflekterer endring i kursreguleringsfondet, var likevel på nivå med første halvår i fjor. Økte erstatningskostnader etter vinteren og reduserte finansinntekter bidro til et svakere resultat i skadeforsikringsforetakene enn samme periode i 2017.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00

 

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter