Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 11.03.2019

God inntjening i norske banker i 2018, svakere avkastning i pensjonsinnretningene

Norske banker oppnådde et noe bedre samlet resultat i 2018 enn i 2017, særlig som følge av lave tap på utlån og økte netto renteinntekter. Utlånsveksten til personkunder avtok svakt gjennom 2018, men er fremdeles høy, særlig for forbrukslån. Nedgang i aksjemarkedene svekket den verdijusterte avkastningen i pensjonsinnretningene i 2018, og reduserte resultatene også i skadeforsikringsforetakene.

Les mer
Pressemelding 29.01.2019

Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022

Finanstilsynet har fastsatt strategi for perioden 2019-2022. Strategien formulerer mål for virksomheten og gir retning for tilsynet i strategiperioden, og er derfor et viktig grunnlag for løpende prioritering og styring av Finanstilsynets virksomhet.

Les mer
Pressemelding 12.12.2018

Forslag til regler om låneformidlingsvirksomhet

Finanstilsynet ser behov for en sterkere forbrukerbeskyttelse ved formidling av lån via folkefinansieringsplattformer. Finanstilsynet har derfor i dag oversendt forslag til regler for lånebasert folkefinansiering til Finansdepartementet.

Les mer
Pressemelding 05.12.2018

Finansielt utsyn - desember 2018

Utviklingen i norsk økonomi er god. Høye eiendomspriser og høy og økende gjeld i husholdningene gjør likevel norsk økonomi sårbar. Sterk renteoppgang, ny internasjonal finansuro eller andre økonomiske sjokk kan føre til kraftig fall i eiendomspriser og brå nedgang i husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester. Lønnsomme og solide banker er viktig for at norsk økonomi og det finansielle systemet skal være godt rustet til å møte eventuelle økonomiske og finansielle sjokk.

Les mer
Pressemelding 02.11.2018

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 48 europeiske banker, deriblant DNB Bank ASA. Scenariene i stresstesten representerer et alvorlig økonomisk tilbakeslag og strekker seg over årene 2018 til 2020.

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00

 

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter