Forside Presse

Presse

Pressemeldinger

Pressemelding 10.09.2019

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Finanstilsynet har i dag besvart Finansdepartementets brev datert 19. juni 2019 om behovet for videreføring, eventuelt endring av boliglånsforskriften.

Les mer
Pressemelding 05.09.2019

Gode resultater for bankene og høyere verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene

Norske banker oppnådde et noe bedre samlet resultat i første halvår 2019 enn i samme periode året før. Veksten i utlån til innenlandske personkunder har sunket svakt så langt i 2019, med særlig tydelig nedgang i veksten i forbrukslån. Oppgang i aksjemarkedene bidro til økt verdijustert avkastning i pensjonsinnretningene og bedre resultater i skadeforsikringsforetakene.

Les mer
Pressemelding 23.07.2019

Samla resultat for forsikringsformidlingsføretaka auka frå 2017 til 2018 – nokre færre føretak hadde negativt resultat

Forsikringsformidlingsføretaka hadde eit samla resultat før skatt på 261 millionar kroner i 2018. Dette er ein auke på 12 millionar kroner (5 prosent) frå 2017. Forsikringsmeklarføretaka hadde ein auke på 34 millionar kroner (20 prosent), og agentføretaka hadde ein reduksjon på 22 millionar kroner (27 prosent) i 2018.

Les mer
Pressemelding 04.06.2019

Finansielt utsyn - juni 2019

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang. Også gjelden i norske ikke-finansielle foretak, målt som andel av BNP, er på et historisk høyt nivå. Prisstigningen på boliger og næringseiendom har vært sterk i mange år, særlig i Oslo-regionen.

Les mer
Pressemelding 28.05.2019

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. juni

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn – juni 2019".

Les mer

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00

Følg oss


LinkedIN LinkedIn
Twitter Twitter