Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Varsling til Finanstilsynet

Varsling til Finanstilsynet

Hvem kan varsle og hva kan det varsles om?

Alle kan varsle til Finanstilsynet om overtredelser av den lovgivningen Finanstilsynet forvalter:

Finanstilsynets varslingsordning skal ikke brukes til:


Klager

Er du kunde i et foretak som Finanstilsynet har tilsyn med, skal du ikke bruke denne varslingsordningen hvis du vil sende en klage. Finanstilsynet behandler ikke kundeklager og konflikter som oppstår mellom foretakene og kundene deres. Mer informasjon om klagebehandling finner du på våre informasjonssider for forbrukere:

Varsler som gjelder andre kritikkverdige forhold utenfor Finanstilsynets ansvarsområde

Du som arbeidstaker har også rett til å varsle om andre kritikkverdige forhold i din arbeidsgivers virksomhet, jf arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Er du ansatt i et foretak under Finanstilsynets tilsyn, vil arbeidsgiveren din etter arbeidsmiljøloven normalt ha plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling. Du kan velge om du vil sende varslet ditt internt der du jobber, eller til en offentlig myndighet. Mer informasjon hos Arbeidstilsynet:

Mottar Finanstilsynet et varsel om kritikkverdige forhold som er underlagt en annen offentlig myndighets ansvarsområde, vil varsleren bli henvist til rett myndighet. 

Hvordan varsle?

Du kan velge om du vil varsle anonymt eller med navn og kontaktopplysninger. Finanstilsynet mottar og følger opp varsler, og vil kunne opprettholde kontakten med varsleren ved behov. Dette kan skje anonymt gjennom den nettbaserte varslingsportalen, selv om varsleren ikke har identifisert seg.

Anonym varslingsportal
Hvis du ønsker å rapportere anonymt anbefaler vi at du gjør det gjennom varslingsportalen, uten kontaktinformasjon. I varslingsportalen finner du et kontaktskjema som du kan bruke for å varsle. Du kan også sende vedlegg i varslingsportalen. Portalen har en sikker postkasse som gjør det mulig å kommunisere anonymt med Finanstilsynet.

Telefon
Du kan varsle ved å ringe vår varslingstelefon 22 93 97 00. Varslingstelefonen er normalt bemannet i vår åpningstid. Det tas ikke lydbåndopptak av telefonsamtalene. Du kan avtale et personlig møte ved å ringe varslingstelefonen.

Brev
Du kan sende brev til Finanstilsynets adresse:

Finanstilsynet
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Taushetsplikt og beskyttelse av varsleren

Selv om varsleren ikke har rapportert anonymt til Finanstilsynet, vil vi søke å skjerme varslerens identitet innenfor lovens rammer. Det gis normalt ikke innsyn i varsler, tips og andre dokumenter om lovbrudd fra private.

Rekkevidden av Finanstilsynets taushetsplikt i en varslingssak avhenger av hva det varsles om. Gjelder varslet kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet, vil Finanstilsynet etter arbeidsmiljøloven ha taushetsplikt om arbeidstakerens navn, også overfor sakens parter.

Beskyttelse av varslere i et ansettelsesforhold
Varslere i et ansettelsesforhold har etter arbeidsmiljøloven vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Tilbakemelding fra Finanstilsynet

Som varsler vil du ikke få tilbakemelding om status for eller resultat av varslingen.

Personvern