Forside Forbrukerinformasjon Klagebehandling - oversikt over klagenemnder

Klagebehandling - oversikt over klagenemnder

Finanstilsynet er et forvaltningsorgan (direktorat) og  har ikke myndighet til å avgjøre klager på institusjonene som er underlagt vårt tilsyn. Det betyr at vi ikke kan fatte vedtak som en kunde kan bruke i sin sak mot et foretak.

Håndtering av kundeklager på foretak under tilsyn

I utgangspunktet er det bare domstolene som har kompetanse til å avgjøre en tvist mellom kunden og foretaket. Dette forutsetter at saken bringes inn for rettssystemet. Hvis foretaket er medlem av Finansklagenemnda kan klagen også sendes til behandling der. Avgjørelser i Finansklagenemnda er ikke bindende for foretaket, men hvis kunden gis medhold i nemnda og foretaket ikke følger opp avgjørelsen, må foretaket dekke dine kostnader ved en eventuell etterfølgende domstolsbehandling.

Hvis foretaket ikke er medlem av Finansklagenemnda, kan du klage til Forbrukerrådet.

Du skal imidlertid alltid først klage til foretaket selv, hvis du ikke gis medhold, kan saken sendes til Finansklagenemnda eller Forbrukerrådet. Foretaket skal opplyse til deg hvilket klageorgan som kan behandle saken.

Kontaktinformasjon Finansklagenemnda:
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Tlf.: 23 13 19 60
Nettadresse: www.finansklagenemnda.no

Kontakinformasjon Forbrukerrådet:
Forbrukerrådet
Postboks 463, Sentrum
0105 Oslo
Tlf.: 23 400 500

Nettadresse: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Andre klageorganer for forbrukere: