Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Spørsmål om lån, renter og andre kundeforhold i bankar og andre finansføretak

Spørsmål om lån, renter og andre kundeforhold i bankar og andre finansføretak

Finanstilsynet får ei rekke førespurnader frå kundar av finansføretak om fastrenteavtalar, tidspunkt for rentejustering, økonomisk rettleiing og andre spørsmål knytt til kundeforholdet.

Finanstilsynet har ikkje myndigheit til å gå inn i enkeltsaker mellom kunden og banken/finansføretaket. Har du spørsmål knytt til låna dine, renter eller andre delar av kundeforholdet ditt, må du ta dette direkte opp med banken/finansføretaket.

Meir informasjon: