Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Markedsadvarsler

Markedsadvarsler

Finanstilsynet får ofte henvendelser fra enkeltpersoner som har blitt tilbudt aksjer, fondsandeler og andre investeringsmuligheter per telefon, e-post eller post. Tilbudene kommer fra "investeringsrådgivere" eller andre selgere som de ikke kjenner fra før. For å tilby slike tjenester i Norge kreves som utgangspunkt tillatelse fra Finanstilsynet

Foretak med tillatelse fra et annet EØS-land (herunder EU-land) kan tilby investeringstjenester i Norge dersom de melder fra til Finanstilsynet på forhånd. Erfaringer fra både Norge og andre land tyder på at mange av foretakene som uoppfordret gir investeringstilbud, ikke har de nødvendige tillatelsene. Disse investeringstilbudene har som regel også vist seg å være rene svindelforsøk. Kjennetegn ved henvendelser fra slike foretak er ofte at tilbudet kommer uoppfordret, at selgeren er svært pågående, at investeringen fremstilles som meget lønnsom og uten nevneverdig risiko, og at det er viktig at kunden tar en rask beslutning.

Finanstilsynet anbefaler alle som mottar slike tilbud å ta sine forholdsregler:

  • Sjekk opp foretaket – uansett hvor tillitsvekkende den som ringer eller sender e-post er
  • Dess mer som loves av fortjeneste og "garantert" avkastning, dess mer tvilsomt er det
  • Be alltid om å få tilsendt skriftlig informasjon før du eventuelt aksepterer et tilbud
  • Stol ikke på en internettside uten å sjekke opp foretaket på Finanstilsynets nettsider
  • Send aldri penger før du har undersøkt hva dette er
  • Oppgi aldri bankkontonummer eller tilgangsinformasjon til din nettbank

Alle norske foretak med tillatelse til å tilby denne type tjenester er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister. 

Dersom Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, publiseres markedsadvarsler på Finanstilsynets nettsted. 

Investorer bør sjekke at det aktuelle foretaket ikke står på denne listen før et investeringstilbud aksepteres. Denne listen er dessverre aldri komplett. Svindelforetak skifter ofte navn. Sjekk derfor alltid Finanstilsynets registre over foretak som kan tilby tjenestene i Norge, se over!