Kva er RSS?

RSS er ei forkorting av "Really Simple Syndication" eller "Rich Site Summary" og inneheld tekst i XML-format. 

Nettlesarar som Internet Explorer 7.0, Opera og Firefox har innebygd støtte for RSS. Dersom nettlesaren du nyttar ikkje har innebygd støtte for RSS, kan du laste ned eigne RSS-lesarar. Her er nokre forslag:

Windows:

IOS/Mac: