Hva er RSS?

RSS er en forkortelse av Really Simple Syndication eller Rich Site Summary og inneholder tekst i XML-format. 

Nettlesere som Internett Explorer 7.0, Opera og Firefox har innebygget støtte for RSS. Dersom nettleseren du bruker ikke har innebygget støtte for RSS kan du laste ned egne RSS-lesere. Her er noen forslag:

Windowsbrukere:

Feed Reader

Sharp Reader

Macbrukere:
Newsfire

Linuxbrukere:
Liferea