Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Personvern og cookies

Personvern og cookies

Finanstilsynets personvernerklæring

Finanstilsynet behandler personopplysninger i tråd med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) som gjennomfører personvernforordningen (GDPR). Dette innebærer at personvernet ivaretas på best mulig måte ved utføring av Finanstilsynets oppgaver.

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Finanstilsynet. Erklæringen gir generell informasjon om hvordan Finanstilsynet behandler personopplysninger (jf. personvernforordningen (GDPR) artikkel 13 og 14). 

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger?

Finanstilsynsdirektøren har etter personopplysningsloven det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. Avdelingslederne har ansvar for behandlingen i enhetene de leder. Seksjonslederne i Finanstilsynet har det daglige ansvaret.

2. Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?

Finanstilsynet behandler personopplysninger for å utføre lovpålagte tilsynsoppgaver. Relevant lovgivning er:

Finanstilsynsloven – det lovmessige grunnlaget for Finanstilsynets virksomhet. Finanstilsynets hovedoppgaver fremgår av finanstilsynsloven § 3. Videre forvalter Finanstilsynet en rekke spesiallover som gir grunnlag for behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven.  

Personopplysningsloven – loven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger og bidra til at personopplysningene behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.

Forvaltningsloven - inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i Finanstilsynet. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. rett til innsyn i sakens dokumenter.

Offentleglova – loven inneholder regler for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Finanstilsynet praktiserer meroffentlighet, det vil si at tilsynet så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Arkivlova - gir regler om hvordan saksdokumenter skal behandles og oppbevares, og hvordan avlevering til en arkivinstitusjon skal foregå.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. personvernforordningen artikkel 4. Finanstilsynet behandler personopplysninger som ledd i sin tilsynsvirksomhet (jf personvernforordningen artikkel 6 punkt c*, for eksempel i forbindelse med konsesjonssøknader, egnethetsvurderinger, meldinger om egenhandel, kundeklager, mv.

*"Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige".

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Finanstilsynet innhenter personopplysninger fra private og offentlige virksomheter i inn- og utland, privatpersoner, internasjonale organisasjoner og ulike registre (Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret, arbeidstakerregisteret, arbeidsgiverregisteret), matrikkelen, valutaregisteret m.fl.) på eget initiativ som del av Finanstilsynets lovpålagte saksbehandling.

Videre mottar Finanstilsynet henvendelser fra norske og utenlandske privatpersoner og virksomheter. Disse kan inneholde personopplysninger.

5. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Finanstilsynet utleverer personopplysninger til politiet og andre offentlige myndigheter, samt utenlandske tilsynsmyndigheter og internasjonale organisasjoner når dette er nødvendig for å oppfylle Finanstilsynets lovpålagte tilsynsoppgaver og internasjonale avtaler. Når det gjelder hvilke type personopplysninger som utleveres vises det til punkt 3 ovenfor. Utlevering av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning (jf personvernforordningen kapittel V).  

6. Hvordan behandles (slettes og arkiveres) opplysningene?

Finanstilsynets saksdokumenter journalføres og arkiveres i WebSak Fokus som er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren ACOS. Systemet følger offentlige standarder. Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivdanningen i tilsynet og for de tilhørende rutinene. Seksjonslederne følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene. Registrering, lagring og oppbevaring av saksdokumenter i WebSak Fokus skjer i henhold til arkivloven.

Personopplysninger lagres også i Finanstilsynets fagsystemer (Sentralfag og Datavarehuset). Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig. Dersom personopplysninger ikke skal bevares med hjemmel i arkivloven eller annen lovgivning, slettes de.

7. Hvilke rettigheter har den registrerte?             

Alle har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om en selv behandles i Finanstilsynet, jf. personvernforordningen artikkel 15. De som er registrert i Finanstilsynets systemer, har som hovedregel rett til innsyn i egne opplysninger. Det finnes enkelte unntak fra retten til innsyn, jf. personopplysningsloven §§ 16 og 17.

De registrerte har også rett til å be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som Finanstilsynet ikke har adgang til å behandle, blir rettet, supplert eller slettet, jf. personvernforordningen artikkel 16, 17 og 18.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har omtalt her eller på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dine rettigheter på Datatilsynets nettsted.

8. Hvordan sikres opplysningene?

Finanstilsynet har etablert rutiner og retningslinjer for å sikre personvernet og etterlevelse av personopplysningsloven/personvernforordningen, og for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til registrerte personopplysninger. Finanstilsynets informasjonssikkerhetspolicy legges til grunn ved behandling av personopplysninger. Risikovurderinger gjøres jevnlig og ved behov.

9. Personvernombud

Finanstilsynet har oppnevnt personvernombud som er godkjent av Datatilsynet. Personvernombudet er:

Rune Grundekjøn
Telefon 22 93 98 98
E-post: rune.grundekjon@finanstilsynet.no

Innsynsbegjæringer sendes til: innsyn@finanstilsynet.no

Personvern på www.finanstilsynet.no


Behandlingsansvarlig

Finanstilsynet er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn gjennom bruk av Finanstilsynets nettsted. Det er frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av nettstedet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra brukeren.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Finanstilsynet.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Du kan når som helst avvise lagring av informasjonskapsler, men dette kan påvirke funksjonaliteten.

Disse informasjonskapslene brukes på finanstilsynet.no:

  • ASP.NET_SessionId: Brukes til å identifisere din sesjon på serveren. Sesjonen er et område på serveren som kan brukes til å lagre data mellom HTTP-forespørsler.
  • _ga og _gat: Brukes for å kunne spore bruk av løsningen og forstå brukernes behov gjennom statistikkverktøyet Google Analytics. Vi anonymiserer brukerens IP-adresse og sender dataene kryptert til Google Analytics. Vi kan ikke identifisere brukere basert på statistikken.
    Google Analytics sin personvernerklæring 

Informasjonskapsler brukt av løsningen for nyhetsvarsel:

  • _RequestVerificationToken: Brukes for å verifisere at skjemaet for registering ikke er modifisert av andre eller på annen måte enn tilsiktet.
  • SAPISID, APISID, CONCENT, HSID, NID, SSID, SID: Brukes for å verifisere at brukeren ikke er en robot (ReCaptcha).

Nyhetsvarsel – lagring av data
Ved å melde deg på nyhetsvarselet godtar du at Finanstilsynet lagrer e-postadressen din og dine preferanser hos vår nyhetsvarselleverandør Mailchimp. Disse opplysningene brukes til å sende deg varsel om relevante nyheter på bakgrunn av dine preferanser. Du kan når som helst endre dine preferanser eller melde deg av nyhetsvarselet.

Deling av innhold
Finanstilsynet.no sin delingstjeneste kan brukes til å dele artikler fra finanstilsynet.no på utvalgte sosiale nettsamfunn. Opplysninger om deling logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Bruk av slike tjenester skjer på eget ansvar.

Hvordan avvise informasjonskapsler
På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonsskapsler. 

Se informasjon om dette på nettvett.no: Slik administrer du informasjonskapsler

Personvern i Finanstilsynets varslingsportal

Leverandøren av Finanstilsynets varslingsportal bruker cookien ApplicationGatewayAffinity for lastbalansering av servere.