Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Forsikring Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

For kunder som har avtale med en forsikringsmegler er det opprettet en klagenemnd som behandler tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak.

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet behandler tvister mellom oppdragsgivere og forsikringsmeglingsforetak/gjenforsikringsmeglingsforetak. Oppdragsgivere kan være både privatpersoner og virksomheter.

Finanstilsynet er sekretariat for klagenemnda.

Finansdepartementet har fastsatt bestemmelser om klagenemnda og den reguleres av lov om forsikringsformidling.

Hvordan klage? 

Klagen skrives som et vanlig brev eller en e-post, og må inneholde følgende:

 • Klagers navn og adresse
 • Innklagede foretaks navn og adresse
 • Bakgrunnen for klagen
 • Kopi av kontrakt mellom oppdragsgiver og forsikrings- eller gjenforsikringsmeglingsforetaket
 • Klagerens underskrift

Klagen kan sendes pr. post eller e-post, og adresseres til:

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Sekretariatet v/Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

E-postadresse: klagenemnda@finanstilsynet.no

Det er foreløpig ikke fastsatt noen frist for å klage.

Gebyr for klager

Dersom klager er en privatperson er det gratis å klage, uavhengig om klagen fører frem eller ikke. Dersom klager ikke er en privatperson, er det gratis å klage dersom klagen fører frem. Hvis klagen ikke fører frem, vil det bli ilagt et gebyr på kr. 2500. Gebyret blir innkrevd etter at behandlingen er avsluttet i nemnda.

Gebyr for innklagede

Det innklagede forsikringsmeglingsforetaket eller gjenforsikringsmeglingsforetaket blir ilagt et klagegebyr på kr. 5.000.- for hver skriftlige klage nemnda faktisk tar stilling til. 

Avgjørelser i nemnda

Om klagenemnda

Nemnda er satt sammen av representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Forbrukerrådet og Norske Forsikringsmegleres Forening. Nemnda består i dag av følgende medlemmer: 

 • Leder: Professor dr. juris Berte-Elen Reinertsen Konow, Bergen
 • Personlig varamedlem for leder: Professor Harald Benestad Anderssen, Oslo 
 • NHO, medlem, Seniorrådgiver Siw-Mette Thomassen, Oslo
 • NHO, personlig varamedlem, Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, Oslo 
 • KS, medlem, Økonomisjef, Gerd Signe Eieland, Vennesla.
 • KS, personlig varamedlem, Spesialrådgiver, Martin Fjordholm, Oslo
 • Forbrukerrådet, medlem: Seniorrådgiver Paal Bjønnes, Oslo
 • Forbrukerrådet, personlig varamedlem, Seniorrådgiver, Gyrid Giæver, Tromsø
 • Forsikringsmeglerne, medlem: Kvalitetssjef, Andre Arntsen, Oslo
 • Forsikringsmeglerne, personlig varamedlem: Senior Legal Advisor, Marte Kvaalen, Oppegård.