Forside Regelverk

Regelverk

Informasjon om relevant regelverk for fagområdene. 

AIF-forvalter

Oversikt over relevant regelverk for AIF-forvalter.

Les mer

Betalingsforetak

Oversikt over relevant regelverk for betalingsforetak.

Les mer

Eiendomsmegling

Oversikt over relevant regelverk for eiendomsmegling.

Les mer

Finansiell rapportering

Oversikt over relevant regelverk for finansiell rapportering.

Les mer

Finans- og sparebankstiftelser

Oversikt over relevant regelverk for finans- og sparebankstiftelser.

Les mer

Forsikringsformidlingsforetak

Oversikt over relevant regelverk for forsikringsformidlingsforetak.

Les mer

Forvaltningsselskap

Oversikt over relevant regelverk for forvaltningsselskap.

Les mer

Gjeldsinformasjonsforetak

Oversikt over relevant regelverk for gjeldsinformasjonsforetak

Les mer

Inkasso

Oversikt over relevant regelverk for inkassovirksomhet.

Les mer

Livsforsikringsforetak

Oversikt over relevant regelverk for livsforsikringsforetak.

Les mer

Markedsatferd

Oversikt over relevant regelverk for markedsatferd. 

Les mer

Prospekter

Relevant regelverk for Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av prospekter mv. for omsettelige verdipapirer.

Les mer

Regnskapsfører

Oversikt over relevant regelverk for regnskapsfører. 

Les mer

Regnskapsførerselskap

Oversikt over relevant regelverk for regnskapsførerselskap.

Les mer

Revisjonsselskap

Oversikt over relevant regelverk for revisjonsselskap.

Les mer

Revisor

Oversikt over relevant regelverk for revisor.

Les mer

Skadeforsikringsforetak

Oversikt over relevant regelverk for skadeforsikringsforetak.

Les mer

Tilbyder av virksomhetstjenester

Oversikt over relevant regelverk for tilbydere av virksomhetstjenester.

Les mer

Verdipapirforetak

Oversikt over relevant regelverk for verdipapirforetak.

Les mer

Virtuelle valutatjenester

Oversikt over relevant regelverk for virtuelle valutatjenester.

Les mer