Søk Søk
Forside Presse Pressekontaktar

Pressekontaktar

Kommunikasjonspolitikken i Finanstilsynet bygger på ein desentralisert modell. Det betyr at journalistar som ønsker informasjon frå Finanstilsynet, normalt vil få informasjonen frå leiar for eit fagområde (avdelingsdirektør eller seksjonssjef), evt. finanstilsynsdirektøren. Rolla som talsperson kan i enkelte tilfelle òg vere delegert til andre. Kommunikasjonsstaben handterer kontakten med media. 

Kommunikasjonsstaben

Pressetelefon

40 90 03 50

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar: 09.00 - 21.00
Laurdag: 12.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 19.00