Søk Søk
Forside Presse Pressekontaktar

Pressekontaktar

Kommunikasjonspolitikken i Finanstilsynet bygger på ein desentralisert modell. Det betyr at journalistar som ønsker informasjon frå Finanstilsynet, normalt vil få informasjonen frå leiar for eit fagområde (avdelingsdirektør eller seksjonssjef), evt. finanstilsynsdirektøren. Rolla som talsperson kan i enkelte tilfelle òg vere delegert til andre. Kommunikasjonsstaben handterer kontakten med media. 

Kommunikasjonsstaben

Pressetelefon

40 90 03 50

I påska 2020 er pressevakttelefonen bemanna: 

4. og 5. april 12.00-15.00
6. - 8. april 09.00-15.45
9. - 13. april 12.00-15.00

Pressevakttelefonen er bemanna:

Kvardagar 09.00-21.00
Laurdag 12.00-19.00
Søndag 12.00-19.00