Søk Søk
Forside Publikasjonar og analysar Bustadlånsundersøkingar

Bustadlånsundersøkingar

Finanstilsynet har sidan 1994 gjort årlege undersøkingar av bankane sin praksis for lån med pant i bustad. Undersøkingane har vore retta mot eit utval bankar, i hovudsak dei største bankane innanfor utlån med pant i bustad.

 

Publikasjoner

Publikasjoner og analyser
8. april 2019

Boliglånsundersøkelsen 2018

Publikasjoner og analyser
22. desember 2017

Boliglånsundersøkelsen 2017

Publikasjoner og analyser
21. desember 2016

Boliglånsundersøkelsen 2016

Eldre publikasjoner