Søk Søk
Forside Statistikk og analyser

Statistikk og analyser

Basisrente for faste renter

Basisrentene for faste renter danner grunnlag for rentetilbud i Husbanken, Lånekassen og investeringslån i de regionale helseforetakene. Basisrentene for faste renter for 3, 5 og 10 år er basert på fastrentebetingelser for boliglån i markedet. Basisrenten for fast rente 20 år fastsettes til basisrente for fast rente 10 år, med tillegg av 0,3 prosentpoeng.

Les mer

Basisrente for flytende rente

Basisrenten for flytende rente danner grunnlag for rentetilbud i Husbanken, Lånekassen og for investeringslån i de regionale helseforetakene. Den er basert på rentebetingelser for boliglån i markedet.

Les mer

Statistikk for eiendomsmegling

Statistikk for eiendomsmeglingsområdet

Les mer

Statistikk for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere

På grunnlag av forvaltningsselskapenes og AIF-forvalternes rapportering i halvårsoppgavene og kvartalsoppgavene for verdipapirfond (KRT-1009-1, KRT-1009-2 og KRT-1011U) utarbeider Finanstilsynet aggregert statistikk over slike foretaks virksomhet. Minimum årlig publiserer Finanstilsynet pressemelding basert på denne statistikken. 

Les mer

Statistikk for inkasso

Statistikk for inkasso

Les mer

Statistikk for verdipapirforetak

På grunnlag av verdipapirforetakenes rapportering i halvårsoppgavene (KRT-1008-1 og KRT-1008-2) utarbeider Finanstilsynet aggregert statistikk over verdipapirforetakenes virksomhet. Minimum årlig publiserer Finanstilsynet pressemelding basert på denne statistikken.

Les mer