Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure Solvens II - generelt om gjennomsiktighet og ansvarlighet på forsikringsområdet

Solvens II - generelt om gjennomsiktighet og ansvarlighet på forsikringsområdet

Formålet med Solvens II innebærer større gjennomsiktighet og ansvarlighet på forsikringsområdet. Dette medfører at både forsikringsforetakene og tilsynsmyndighetene skal offentliggjøre informasjon.

Denne oversikten over gjennomsiktighet og ansvarlighet på forsikringsområdet inneholder en detaljert informasjon om tilsyns- og reguleringspraksisen for forsikringsforetak i Norge. Finanstilsynet oppfølger opplysningsforpliktelsene sine på følgende linkede sider:

  1. Lover, forskrifter, rundskriv og generell veiledning
  2. Finanstilsynets tilsynsprosess
  3. Aggregerte statistiske data
  4. Bruk av valgmuligheter under direktiv 2009/138/EF
  5. Finanstilsynets strategiske mål, viktigste funksjoner og hovedaktiviteter

 Opplysningene oppdateres regelmessig og minimum årlig.