Forside Tema Supervisory disclosure

Supervisory disclosure

EU-samarbeidet pålegger Finanstilsynet å publisere relevant regelverk innenfor bank- og forsikringsområdet for å sikre transparens og gi mulighet til å sammenligne forskjellige tilsyn og implementering av regelverk i forskjellige land. Formålet er å promotere harmonisert tilsynspraksis innenfor EU.