Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure Solvens II - lover, forskrifter, rundskriv og generell veiledning

Solvens II - lover, forskrifter, rundskriv og generell veiledning

Forsikringsvirksomhet er regulert av et omfattende regelverk bestående av både norsk og europeisk lovgivning. Finanstilsynet offentliggjør løpende gjeldende regelverk og veiledninger.

EU-lovgivning på forsikringsområdet som gjelder direkte i Norge:

I Norge gjelder kommisjonsforordning (EU) 2015/35 direkte for rettsanvenderne.

Nasjonale lover, administrative bestemmelser og generell veiledning på forsikringsområdet som er en gjennomføring av eller basert på EU-lovgivning, eller som på annen måte gjelder i Norge: