Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure Solvens II - bruk av valgmuligheter i direktiv 2009/138/EF

Solvens II - bruk av valgmuligheter i direktiv 2009/138/EF

Solvens II-direktivet inneholder et stort antall valgmuligheter, som medlemslandene kan benytte ved gjennomførelsen av direktivet i nasjonal rett. På denne siden offentliggjøres opplysninger om benyttelsen av disse valgmulighetene.

Finanstilsynet skal offentliggjøre hvordan valgmulighetene i Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF) er utnyttet i norsk rett. Skjemaene som brukes i offentliggjøringen av bruk av valgmuligheter til direktiv 2009/138/EF er hentet fra bilag III i EU-kommisjonens gjennomføringsbestemmelse (EU) 2015/2451 datert 2. desember 2015