Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure Solvens II - Finanstilsynets tilsynsprosess

Solvens II - Finanstilsynets tilsynsprosess

Tilsynsmyndigheten skal presentere informasjonen om tilsynsprosessen, jf. bokstav a) til f) i artikkel 36 (2) i Solvens II-direktivet.

Disse områdene skal dekkes:

  1. systemet for styring og kontroll, herunder egenvurdering av risiko og solvens
  2. tekniske avsetninger
  3. kapitalkravene
  4. kravene til kapitalforvaltningen
  5. kvalitet og størrelse på den ansvarlige kapitalen
  6. løpende etterlevelse av kravene til interne modeller

Mer informasjon om tilsynsprosessen: