Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure Solvens II - aggregerte statistiske data

Solvens II - aggregerte statistiske data

Finanstilsynet skal årlig offentliggjøre aggregerte statistiske data om forsikringsforetak, forsikringsgrupper og Finanstilsynet.

Finanstilsynets offentliggjøring av aggregerte statistiske data omfatter:

  • aggregerte statistiske data om forsikringsforetak under tilsyn
  • aggregerte statistiske data om forsikringsgrupper under tilsyn
  • kvantitative og kvalitative aggregerte statistiske data om Finanstilsynet.

Årlige aggregerte statistiske data om norske forsikringsforetak og forsikringsgrupper skal offentliggjøres senest tre måneder etter innrapporteringen av årlige kvantitative rapporteringer til Finanstilsynet.

Aggregerte statistiske data blir offentliggjort fra 2020:

Forsikringsforetak:
Fra 2020: 14 uker etter utløpet av regnskapsåret (31. desember) + tre måneder

Forsikringsgrupper:
Fra 2020: 20 uker etter utløpet av regnskapsåret (31. desember) + tre måneder

Data om Finanstilsynet:
Kvantitative og kvalitative aggregerte statistiske data om Finanstilsynet skal offentliggjøres senest 4 måneder etter 31. desember.

Skjemaene som brukes i offentliggjøringen av aggregerte statistiske data om forsikringsforetak under tilsyn i henhold til direktiv 2009/138/EF er hentet fra bilag I i EU-kommisjonens gjennomføringsbestemmelse (EU) 2015/2451 datert 2. desember 2015.

Skjema A: Aggregerte statistiske data om forsikringsforetak under tilsyn 
Skjema B: Aggregerte statistiske data om forsikringsgrupper under tilsyn 
Skjema C: Kvantitative aggregerte statistiske data om Finanstilsynet 
Skjema D: Kvalitative aggregerte statistiske data om Finanstilsynet