Søk Søk
Forside Rapportering Skadeforsikringsforetak

Rapportering

Skadeforsikringsforetak

Informasjon om skadeforsikringsforetakenes rapporteringer til Finanstilsynet. 

Rapporteringen innhentes som et ledd i tilsynet med det enkelte skadeforsikringsforetak og finansmarkedene. Oversikten under viser kravene til rapportering fra skadeforsikringsforetak til Finanstilsynet. 

Solvens II Teknisk løsning og referansegruppe

Mer informasjon om skadeforsikringsforetak