Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Betalingsforetak

Betalingsforetak

Betalingsforetak kan yte betalingstjenester. Betalingstjenester er tjenester som gjør det mulig å sette inn og ta ut penger fra konto, pengeoverføringer, gjennomføring av betalingstransaksjoner, og utstedelse og innløsning av betalingsinstrumenter.

En full oversikt over ulike typer betalingstjenester finner du i finansavtaleloven:

De fleste foretak som har fått tillatelse i Norge kan kun tilby tjenesten pengeoverføringer (foretak med begrenset tillatelse). I Finanstilsynets konesjonsregister finner du en oversikt over alle foretakene som kan tilby disse tjenestene.  

En prissammenligningstjeneste for pengeoverføringer finner du i Finansportalen:

Alle betalingsforetak er underlagt kravene i hvitvaskingslovgivningen og de generelle reglene i finansavtaleloven.

Virksomheten til betalingsforetakene er ikke dekket av sikringen av innskudd og betalingstransaksjoner i Bankenes Sikringsfond.

Det finnes i tillegg internasjonale aktører som tilbyr betalingstjenesten pengeoverføringer i Norge, som regel gjennom agenter. Finansavtaleloven gjelder også når norske kunder inngår avtaler om pengeoverføringer med disse.

Alle betalingsforetak er pliktig til å opprette en klientkonto for å sikre kundenes midler. Klientkontoen skal benyttes dersom pengene ikke overføres innen utløpet av neste virkedag etter at foretaket mottok midlene. . Det er dessuten krav om at foretakene har et minimum av ansvarlig kapital. Foretakene med begrenset tillatelse skal til enhver tid skal ha en ansvarlig kapital på minimum 20 000 euro.