Søk Søk
Forside Tilsyn Eiendomsmegling

Tilsyn

Eiendomsmegling

Tilsynet med eiendomsmegling omfatter foretak som har bevilling til å drive eiendomsmegling og advokater som har stilt sikkerhet for eiendomsmegling.

Finanstilsynet fører kontroll med at foretakene og advokatene driver meglingen i samsvar med kravene som følger av lov og forskrift, blant annet at virksomheten er i samsvar med kravet om god meglerskikk.

Kontrollen med eiendomsmeglere skjer ved stedlig og dokumentbasert tilsyn. I tillegg er Finanstilsynet også tillagt forvaltnings-, utrednings- og informasjonsoppgaver knyttet til eiendomsmeglingsloven.

Mer informasjon om eiendomsmegling