Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Rundskriv

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Rundskrivet gjelder for:
Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling
Eiendomsmeglingsforetak
Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet
Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet

Kontakt