Søk Søk
Forside Rapportering Eiendomsmegling

Rapportering

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsforetak, advokater og boligbyggelag skal innrapportere til Finanstilsynet jevnlig. Rapporteringspliktene eksisterer for å gi Finanstilsynet informasjon om i hvilken grad foretakene overholder lover og forskrifter, og for å danne et grunnlag for analyse av foretakenes virksomhet, omsetningstall og regnskap.

Halvårlig rapportering - eiendomsmeglingsforetak og boligbyggelag med tillatelse til å drive eiendomsmegling

Rapporteringsfristen er 1. mars (tall for annet halvår) og 1. september (tall for første halvår). 

Halvårlig rapportering i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 2-9 er med virkning fra rapporteringsperioden 1. halvår 2012 overført til Altinn. Dette gjelder både foretakenes rapportering av omsetningstall og regnskap (KRT-1012) og rapportering vedrørende klientmidler med revisors uttalelse (KRT-1010). Det er ikke lenger anledning til å levere halvårsoppgaver og revisorerklæring på papir.

Elektroniske skjemaer vil være tilgjengelig i meldingsboksen til foretaket i Altinn fra begynnelsen av januar og juli. 

Årlig rapportering - advokater

Rapporteringsfristen er 1. mars.

Rapportering i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 2-9 er med virkning fra rapporteringsperioden 2012 overført til Altinn. Det er ikke lenger anledning til å levere årsoppgaver på papir.

Det elektroniske skjemaet (KRT-1012) vil være tilgjengelig i din personlige meldingsboks i Altinn fra begynnelsen av januar. Advokater rapporterer som person, og må bruke fødselsnummer for innlogging i Altinn.

For sikkerhetsstillere - elektronisk innsendelse og opphør

Finanstilsynet har tatt i bruk elektronisk rapportering for registrering av nye og opphørte sikkerhetsstillelser. Altinnskjema "KRT-1026 Sikkerhetsstillelser – registreringer for sikkerhetsstillelser" vil erstatte nåværende manuelle innsendelser av nye og opphørte sikkerhetsstillelser. Heretter skal følgende rapporteringsskjema benyttes:

Utenlandske sikkerhetsstillere

For å rapportere sikkerhetsstillelser elektronisk i Altinn må foretaket ha et norsk organisasjonsnummer. Utenlandske forsikringsselskaper må derfor fortsette å sende inn nye og opphørte sikkerhetsstillelser manuelt.

Kontakt

Har du faglige spørsmål, ta kontakt med:

Mer informasjon om eiendomsmegling