Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak

Rapportering

Pensjonsforetak

Pensjonsforetakene skal rapportere til Finanstilsynet.

Rapporteringen innhentes som et ledd i tilsynet med det enkelte pensjonsforetak og finansmarkedene. Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om deler av PORT-rapporteringen. Oversikten under viser kravene til rapportering fra pensjonsforetak til Finanstilsynet. 

Rapporteringer innskuddspensjonsforetak

Mer informasjon om pensjonsforetak