Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak Rapporteringsnyheter for pensjonsforetak

Rapporteringsnyheter for pensjonsforetak

  • 05.09.18: Høring fra EIOPA - teknisk rapporteringsmateriell for pensjonsforetak
    EIOPAs høring om forslag til XBRL-taksonomi

  • 24.05.18: EIOPAs beslutning om ny rapportering for pensjonsforetak 
    EIOPA (EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon) har nylig publisert sin beslutning om ny rapportering for pensjonsforetak:

    Første rapportering er per 3. kvartal 2019. Finanstilsynet vil se nærmere på den vedtatte rapporteringspakken og komme tilbake med mer informasjon om implementeringen i løpet av høsten 2018.