Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak

Rapportering

Livsforsikringsforetak

Informasjon om livsforsikringsforetakenes rapporteringer til Finanstilsynet.

Rapporteringen innhentes som et ledd i tilsynet med det enkelte livsforsikringsforetak og finansmarkedene. Oversikten under viser kravene til rapportering fra livsforsikringsforetak til Finanstilsynet. 

Solvens II Teknisk løsning og referansegruppe

Mer informasjon om livsforsikringsforetak