Søk Søk
Forside Rapportering Livsforsikringsforetak Rapporteringsnyheter livsforsikringsforetak

Rapporteringsnyheter livsforsikringsforetak

 • 16.12.19: Solvens II - Endringer i den tekniske rapporteringsstandarden fra 4. kvartal 2019 vedtatt av EU-kommisjonen

  EU-kommisjonen har vedtatt endringer i rapporteringsstandarden som skal gjelde fra og med kvartalsrapporteringen per 4. kvartal 2019 og årsrapporteringen for 2019. Endringene vil bli omtalt i Finanstilsynets veiledning til kvartalsrapporteringen og årsrapporteringen.    

  EU-kommisjonen har også vedtatt endringer i den tekniske standarden om foretakenes offentliggjøring av informasjon. Endringene gjelder fra 1. januar 2020.

 • 11.11.19: Solvens II –  del 2 i EIOPAs høring om endringer i rapportering og regelverk (Solvency II Review)  

  Den 15. oktober publiserte EIOPA del to i høringen om endringer i rapportering og regelverk under Solvens II (Solvency II Review).

  Kapittel 7 i høringsnotatet omhandler rapporten til tilsynsmyndighetene (RSR) og grupperapportering (herunder rapport til tilsynsmyndighetene, rapport om solvens og finansiell stilling samt rapporteringsskjemaene).    

  Forsikringsforetak og andre interessenter kan gi sine innspill til EIOPA innen 15. januar 2020. Første del av høringen ble avholdt i perioden 12. juli til 18. oktober 2019:    

 • 15.10.19: Solvens II – test av skjemaer som er på høring (Solvency II reporting and disclosure review 2020)

  EIOPA gjennomfører en test av nye og reviderte skjemaer i Solvens II som inngår i første del av høringen om "Reporting and disclosure review".

  Foretak som tester skjemaene kan sende tilbakemeldinger direkte til EIOPA innen 31. januar 2020.

  Mer informasjon: 
  EIOPA launches field test on revised and new templates under Solvency II reporting and disclosure review 2020

 • 08.08.19: EIOPA varsler endringer i rapporteringsstandardene
  Mer informasjon: 
  EIOPA - endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II

 • 15.07.19: Solvens II - EIOPA med høring om økt differensiering i rapportering mv.

  EIOPA gjennomfører en høring om økt differensiering i rapportering og foretakenes offentliggjøring av informasjon. Høringen er et ledd i Solvency II Review.

  EIOPA vil gjennomføre evalueringen basert på hovedprinsippene:

  • Fitness-for-purpose: rapportert informasjon skal baseres på tilsynsmyndighetens behov.
  • Proporsjonalitet: krav til tilsynsrapportering og offentliggjøring av informasjon bør ses i forhold til foretakets art, omfang samt kompleksitet av risiko foretaket står, eller kan stå, ovenfor.
  • Datastandardisering: det skal etterstrebes at data som kreves rapportert under Solvens II skal bruke standardiserte koder, som for eksempel LEI.
  • Konsistens: Solvens II skal etterstrebe å være konsistent med andre rapporteringskrav i finanssektoren.

  Forsikringsforetak og andre interessenter kan gi innspill til EIOPA innen 18. oktober.

  Det vil bli gjennomført en høring av en del andre relaterte temaer senere i år.

 • 12.04.19: EIOPA-høring om endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II
  Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) publiserte 2. april 2019 sin høring om endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II fra 4. kvartal 2019.

 • 28.11.18: Solvens II - Endringer i teknisk rapporteringsstandard fra 4. kvartal 2018 vedtatt av EU-kommisjonen

  Kommisjonen har vedtatt endringer i rapporteringsstandarden som skal gjelde fra rapporteringen per 4. kvartal 2018 samt ved årsrapporteringen for 2018. Endringene vil bli omtalt i Finanstilsynets veiledning til kvartalsrapporteringen og årsrapporteringen.

  Kommisjonen har også vedtatt endringer i den tekniske standarden om foretakenes offentliggjøring av informasjon:

 • 06.09.18: Solvens II - Endringer i teknisk rapporteringsmateriell fra 4. kvartal 2018 (taksonomiversjon 2.3.0)
  EIOPA publiserte 16. juli 2018 taksonomiversjon 2.3.0 som skal benyttes ved den kvantitative rapporteringen under Solvens II fra og med  4. kvartal 2018 og ved årsrapporteringen for 2018.

  Samtidig ble et forslag til endringer i bl.a. de tekniske standardene for rapportering som skal gjelde fra og med rapporteringen per 4. kvartal 2018 og årsrapporteringen for 2018 oversendt til EU-kommisjonen. De vedtatte endringene vil bli omtalt i Finanstilsynets veiledning til rapporteringen per 4. kvartal 2018 og årsrapporteringen for 2018.