Søk Søk
Forside Tilsyn E-pengeforetak

Tilsyn

E-pengeforetak

Gjennom dokumentbasert tilsyn overvåkes etterlevelse av konsesjonskrav og gjeldende lovkrav.

Se mer informasjon ved å følge lenken "Rapportering" under angånende hvilke rapporter e-pengeforetakene skal sende inn.

Ved manglende etterlevelse vil foretaket følges nærmere opp. Stedlige tilsyn, primært rettet mot betalingstjenester og operasjonell risiko/IT-risiko følger generell tilsynsmetodikk.

Se blant annet egenevalueringsspørsmål for temaer som er aktuelt å berøre når det gjelder IT-tilsyn.

Nærmere oppfølging av foretakene kan også skje på bakgrunn av melding fra revisor, klager fra kunder eller andre tips.

Alle e-pengeforetak er underlagt hvitvaskingsloven. Finanstilsynet gjennomfører fra tid til annen ad hoc tilsyn eller tematilsyn på dette området. Se temasiden om hvitvasking for mer informasjon.

Mer informasjon om e-pengeforetak