Søk Søk
Forside Rapportering E-pengeforetak

Rapportering

E-pengeforetak

E-pengeforetak skal rapportere til Finanstilsynet. Her finner du oversikt over krav til e-pengeforetakenes rapportering og informasjon om hvordan e-pengeforetakene skal rapportere. 

Hvem skal rapportere og hva skal rapporteres

Presisering av rapporteringsplikten fremgår av forskrift om finansforetak og finanskonsern §2-10.

Ved rapportering for første halvår skal årsregnskap med revisjonsberetning for foregående år oversendes Finanstilsynet som vedlegg til e-post.

Rapporteringsskjema og innsending


Rapporteringsskjema for e-pengeforetak
(xlsx)

Raporteringsskjemaet består av to arkfaner og samtlige e-pengeforetak skal fylle ut begge arkfanene. I arkfanen "beregningsmetode" skal foretakene kun benytte seg av én av de tre ulike beregningsmetodene, A, B eller C.

Rapporteringsskjemaet og årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes inn elektronisk til post@finanstilsynet.no

Rapporteringsfrister

Halvårlig rapportering:

1. oktober for første rapporteringsperiode (1. januar – 30. juni)

1. april for andre rapporteringsperiode (1. januar – 31. desember).

Kontakt

Mer informasjon om e-pengeforetak