Søk Søk
Forside Tilsyn Betalingsforetak

Tilsyn

Betalingsforetak

Gjennom dokumentbasert tilsyn overvåkes etterlevelse av konsesjonskrav og gjeldende lovkrav.

Se mer informasjon ved å følge lenken "Rapportering" under angående hvilke rapporter betalingsforetakene skal sende inn.

Ved manglende etterlevelse vil foretaket følges nærmere opp. Stedlige tilsyn, primært rettet mot betalingstjenester og operasjonell risiko/IT-risiko følger generell tilsynsmetodikk.

Se blant annet egenevalueringsspørsmål for temaer som er aktuelt å berøre når det gjelder IT-tilsyn.

Nærmere oppfølging av foretakene kan også skje på bakgrunn av melding fra revisor, klager fra kunder eller andre tips.

Alle betalingsforetak er underlagt hvitvaskingsloven. Finanstilsynet gjennomfører fra tid til annen ad hoc tilsyn eller tematilsyn på dette området. Se temasiden om hvitvasking for mer informasjon.

Mer informasjon om betalingsforetak