Søk Søk
Forside Tema Finansiell teknologi (FinTech)

Finansiell teknologi (FinTech)

Teknologisk utvikling og mulighetene ny teknologi gir innenfor finansnæringen kan føre til at både nye og eksisterende aktører har behov for kontakt med og veiledning fra Finanstilsynet. Veiledningen kan skje både i forkant av og underveis i prosessen med å etablere forretningsmodell og utarbeide konsesjonssøknad.

Hva er FinTech?

FinTech er en forkortelse for finansiell teknologi. Det er et felles begrep for informasjonsteknologien som brukes i bank-, forsikrings-, finansierings-, investerings- eller betalingstjenester. Begrepet er etter hvert særlig blitt brukt for å henvise til nye aktører som utvikler ny finansiell teknologi eller nye tjenester som utnytter finansiell teknologi.  

Finanstilsynets rolle

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsyn med blant annet banker, finansieringsforetak, kredittforetak, forsikringsforetak (livsforsikring, skadeforsikring), pensjonsforetak, forsikringsmeglingsforetak, betalingstjenesteforetak, e-pengeforetak, inkassoforetak, eiendomsmeglingsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsforetak. For å drive virksomhet innenfor disse områdene vil det være behov for konsesjon. Søknader om konsesjon behandles av Finanstilsynet.  

Informasjon om konsesjonskrav, regelverk og søknadsprosess

Aktører som har planer om å etablere FinTech-virksomhet, enten for å utføre tjenester for foretak under tilsyn eller selv tilby finansielle tjenester som er konsesjonspliktige, kan finne relevant informasjon om finansmarkedsreguleringen og prosess for eventuell søknad om konsesjon på Finanstilsynets nettsted.

Flere regler berører foretakenes bruk av IT og betalingstjenester spesifikt. Mer informasjon om sentrale bestemmelser på dette området:

Det følger av regelverket at nærmere definerte betalingstjenester er unntatt konsesjonsplikt.

Foretakenes virksomhet er for øvrig underlagt regler tilpasset de ulike konsesjonstypene.

Det stilles ulike krav til hvilke forhold som må være oppfylt for å få konsesjon avhengig av hvilken type virksomhet som skal drives. 

Veiledning fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kan gi veiledning til aktører om behov for konsesjon og type konsesjon, hvilket regelverk som gjelder for det aktuelle konsesjonsområdet og hvilke krav som stilles til en konsesjonssøknad, eventuelt til andre tillatelser som kreves.

Finner du ikke relevant informasjon på Finanstilsynets nettsted, kan du sende oss e-post med konkrete spørsmål som gjelder din virksomhet og få svar på e-post.  

Finanstilsynet kan også gi veiledning i møter. For at vi skal kunne yte best mulig veiledning må virksomheten din sende nødvendig dokumentasjon på forhånd om de konkrete forholdene som ønskes belyst. I forbindelse med en møteforespørsel bør derfor følgende informasjon oversendes til Finanstilsynet på e-post:  

  • hvilke tema og spørsmål som ønskes belyst
  • hvilken type virksomhet/fagområde tjenesten inngår i
  • vurdering av behov for konsesjon og eventuelt hvilke typer konsesjon
  • beskrivelse av forretningsmodell, herunder hvilket markedsbehov som skal dekkes
  • identifiserte berøringspunkter/avhengigheter mot foretak som allerede har konsesjon
  • hvem som står bak konseptet, hvordan virksomheten er tenkt organisert herunder bruk av eventuelle underleverandører og på hvilket stadium man er i utviklingen av tjenesten

Finanstilsynet vil i sin tilbakemelding legge vekt på å hjelpe virksomheten å få oversikt over og forstå de regulatoriske kravene til konsesjon og/eller de regulatoriske implikasjonene av forretningsmodellen.

Aktørene må selv, eller ved bruk av en profesjonell part, sørge for å utforme en eventuell søknad om konsesjon i tråd med kravene som gjelder.                            

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med Finanstilsynet, send oss en e-post:

FinTech@finanstilsynet.no