Søk Søk
Forside Tema Fintech og regulatorisk sandkasse Veiledning til fintech-virksomheter

Veiledning til fintech-virksomheter

Finanstilsynet kan hjelpe fintech-virksomheter med spørsmål og avklaringer om regelverk, konsesjonskrav og søknadsprosesser.

Veiledning på e-post

Ønsker du veiledning kan du sende en e-post til fintech@finanstilsynet.no. For å kunne gi gode svar er vi avhengig av at du beskriver problemstillingen godt og at spørsmålene er mest mulig konkrete.

Veiledning i møter

Finanstilsynet kan også gi veiledning i møter. Ønsker du et veiledningsmøte, kan du sende e-post med tittel "Fintech veiledningsmøte" til fintech@finanstilsynet.no. I e-posten må du beskrive:

  • hvilke tema og spørsmål som ønskes belyst
  • hvilken type virksomhet/fagområde tjenesten inngår i
  • vurdering av behov for konsesjon og eventuelt hvilke typer konsesjon
  • beskrivelse av forretningsmodell, herunder hvilket markedsbehov som skal dekkes
  • identifiserte berøringspunkter/avhengigheter mot foretak som allerede har konsesjon
  • hvem som står bak konseptet, hvordan virksomheten er tenkt organisert, bruk av eventuelle underleverandører og på hvilket stadium man er i utviklingen av tjenesten

Det ikke er mulig å avklare prinsipielle spørsmål eller behandle søknader eller klager gjennom veiledningstilbudet. Omfattende veiledning, rådgivning og hjelp til utforming av søknader må gjøres av aktørene selv, og eventuelt ved bruk av profesjonelle parter.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med Finanstilsynet, kontakt oss på:

fintech@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 96 75