Søk Søk
Forside Tema Fintech og regulatorisk sandkasse Finanstilsynets regulatoriske sandkasse

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse

Finanstilsynet etablerer en regulatorisk sandkasse for fintech-virksomheter. Det er nå åpnet for søknader. Søknadsfristen er 12. februar 2020.

Hva er en regulatorisk sandkasse?

I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å lansere nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av Finanstilsynet, og der virksomheten blant annet får avklart hvilke tillatelser som kreves.

Formålet med sandkassen er å:

  • bidra til at innovative virksomheter får økt kunnskap om regelverket
  • bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet
  • bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører

Finanstilsynet presiserer at opptak i den regulatoriske sandkassen ikke er en godkjenning eller kvalitetsvurdering av produktet, teknologien eller tjenesten.

Hvem kan delta i sandkassen?

Deltakere i sandkassen kan være eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, eller aktører utenfor finansnæringen som tilbyr tjenester til virksomheter under tilsyn.

Kriterier for å delta

For å delta i sandkassen, må tjenesten og foretaket oppfylle noen kriterier:

  • Tilknytning. Er tjenesten knyttet til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde?
  • Nytte. Vil tjenesten gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet?
  • Innovasjon. Representerer tjenesten en teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt?
  • Behov. Er deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse avgjørende for at tjenesten skal kunne realiseres?
  • Klar til deltakelse. Er foretaket og tjenesten klar til å starte deltakelse i den regulatoriske sandkassen?

Finanstilsynet kan ikke gi generell dispensasjon fra lover og forskrifter som gjelder konsesjonspliktig virksomhet. Foretaket må enten selv oppfylle konsesjonskravene eller levere tjenesten til andre foretak som har konsesjon. Det er bare mulig å lempe på enkelte krav hvis regelverket åpner for det.

Deltakelse i sandkassen

 

 

Sende søknad

Forberede

Gjennomføre

Avslutte

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med Finanstilsynet, kontakt oss på:

fintech@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 96 75