Søk Søk
Forside Rapportering Infrastrukturforetak

Rapportering

Infrastrukturforetak

Informasjon om krav til rapportering for infrastrukturforetak.

Børser og andre regulerte markeder

Børser og andre regulerte markeder er ikke underlagt regelmessige rapporteringskrav.

Rapportering for sentrale motparter

Det er innført kvartalsrapportering og årlig rapportering for norske sentrale motparter. 

Mer informasjon om rapporteringskravene, samt rapport og veiledning for rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering:

I likelydende brev til sentrale motparter er det knyttet noen kommentarer til mottatte innspill til rapporteringskravene i høringsrunden og hvordan disse er behandlet i arbeidet med rapporteringsrutinen. Det er også gitt nærmere spesifikasjoner til hva som kreves ved innsending av kvartalsregnskap: 

Utenlandske sentrale motparter følger egne rapporteringskrav.

Rapportering for verdipapirregistre

Verdipapirsentralen ASA er underlagt enkelte rapporteringskrav i vedtak fra Finansdepartementet.

Mer informasjon om infrastrukturforetak