Forside Rapportering MiFIR transaksjonsrapportering

MiFIR transaksjonsrapportering

Transaksjonsrapporteringssystemet (TRS) er et helelektronisk system som skal motta rapporter fra verdipapirforetak og handelsplasser på transaksjoner gjennomført i finansielle instrumenter. TRS er en rapporterering som følge av EU-forordning nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). Regelverket trådte i kraft 3. januar 2018.

På denne siden vil Finanstilsynet informere om MiFIR TRS og offentliggjøre dokumentasjon og annen relevant informasjon for bransjen. Hovedvekten av denne dokumentasjonen er utarbeidet intåernasjonalt og vil være på engelsk.

Finanstilsynet har valgt å løse denne oppgaven ved inngå et bredt internasjonalt samarbeid med tilsynsmyndighetene i Finland, Nederland, Sverige og Danmark der man sammen utvikler et nytt IT-system som skal motta transaksjonsrapporteringer.

Tekniske spesifikasjoner

Juridiske dokumenter

Planlagte aktiviteter

  • 03.01.18: Produksjonssetting av transaksjonsrapporteringsløsning

Kontakt og meldingsvarsel

Har du spørsmål om MiFIR transaksjonsrapportering, send e-post til:

trs@finanstilsynet.no

Det er opprettet en e-postliste for dem som ønsker å motta TRS-meldinger fra Finanstilsynet som kan være relevant for teknisk og juridisk personell. Meld deg på ved å sende en e-post til adressen over og be om å bli oppført på listen.