Forside Rapportering MiFIR transaksjonsrapportering

MiFIR transaksjonsrapportering

Finanstilsynet utvikler et nytt transaksjonsrapporteringssystem (TRS) som følge av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). TRS er et helelektronisk system som skal motta rapporter fra verdipapirforetak og handelsplasser på transaksjoner gjennomført i finansielle instrumenter. Transaksjonsrapporteringen er fastsatt i forskrift som trer i kraft i 3. januar 2018.

På denne siden vil Finanstilsynet informere om MiFIR TRS og offentliggjøre dokumentasjon og annen relevant informasjon for bransjen. Hovedvekten av denne dokumentasjonen er utarbeidet internasjonalt og vil være på engelsk.

Finanstilsynet har valgt å løse denne oppgaven ved inngå et bredt internasjonalt samarbeid med tilsynsmyndighetene i Finland, Nederland, Sverige og Danmark der man sammen utvikler et nytt IT-system som skal motta transaksjonsrapporteringer.

Tekniske spesifikasjoner

Juridiske dokumenter

Planlagte aktiviteter

  • 03.01.18: Produksjonssetting av transaksjonsrapporteringsløsning

Kontakt og meldingsvarsel

Har du spørsmål om MiFIR transaksjonsrapportering, send e-post til:

trs@finanstilsynet.no

Det er opprettet en e-postliste for dem som ønsker å motta TRS-meldinger fra Finanstilsynet som kan være relevant for teknisk og juridisk personell. Meld deg på ved å sende en e-post til adressen over og be om å bli oppført på listen.