Forside Rapportering MiFIR transaksjonsrapportering MiFIR transaksjonsrapportering - siste nytt

MiFIR transaksjonsrapportering - siste nytt

 • 16.01.20: Likelydende brev til verdipapirforetak om transaksjonsrapportering

 • 02.12.19: Nedetid på Finanstilsynets tjenester 4. desember kl 17-18
  På grunn av vedlikehold på infrastruktur 4. desember, vil det ikke være mulig å nå Finanstilsynets tjenester mellom kl 17-18. Dette gjelder også for FTP-server og mottak av transaksjonsrapporteringsfiler (TRS).

 • 19.09.2019: Løsning for TRS-rapportering oppgraderes den 23. september
  Som tidligere annonsert vil PRODUKSJONSMILJØET oppgraderes for å motta TRS-rapportering på nytt filformat (xsd).

  Mottatte filer på eksisterende format vil feile etter 22.september kl 15.

  Det kan bli enkelte forsinkelser i feedback filer mandag formiddag som en følge av at arbeid i løsningen vil pågå.

  Informasjon om nye versjoner av rapporteringsinstruksjoner, xml-skjema og valideringsregler finnes på ESMAs sider under Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM):

  Ta kontakt med trs@finanstilsynet.no ved spørsmål.

 • 03.09.19: Test av TRS-rapportering på nytt format
  Finanstilsynet har åpnet testmiljøet (195.159.150.91) for innrapportering på nytt format. Endringen ble varslet tidlig i 2019, men ble utsatt til 3.kvartal 2019.

  Oppgraderingen inneholder tidligere annonserte endringer og vil implementeres i produksjonsmiljøet den 23.september 2019.

  Informasjon om nye versjoner av rapporteringsinstruksjoner, xml-skjema og valideringsregler finnes på ESMAs sider under Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM).

  Ta kontakt med trs@finanstilsynet.no ved spørsmål.

 • 05.02.19: Nytt XML skjema for TRS rapportering er utsatt til 3. kvartal 2019
  ESMA har publisert en uttalelse om hvilke konsekvenser en hard brexit ventes å få for ESMAs beregning og publisering av data etter MiFID II og MiFIR.

  ESMA har utsatt planen om nytt rapporteringsformat (XML-skjema) for FIRDS og TREM fra 18. februar 2019 til 3. kvartal 2019 etter brexit.  

  Det er også verdt å merke seg at enkelte beregninger av betydning for gjennomsiktighet av før- og etterhandel, volumbegrensningsordningen og systematisk internaliserer-regimet enten ikke vil bli gjennomført eller vil publiseres på andre tidspunkter enn det som følger av de relevante rettsaktene.

   

 • 14.11.18: Nytt XML skjema for TRS-rapportering fra februar 2019
  Det nåværende XML skjemaet, versjon 1.0.3, blir erstattet med versjon v1.1.0. Mer informasjon vil bli kommunisert nærmere lansering.

  Finanstilsynet åpner for testing i det eksterne testmiljøet fra medio januar 2019.

  Skjemaet publiseres under "Tekniske spesifikasjoner" på "MiFIR transaksjonsrapportering" så snart det er publisert hos ESMA. Følg også med på ESMA sine nettsider:

  Har du spørsmål, ta kontakt på: trs@finanstilsynet.no

 • 29.12.17: Mulighet for å teste i TRSII produksjonsmiljø frem til 2. januar 2018 kl. 23:59
  Etter dette blir produksjonsmiljøet stengt, og åpnet igjen for innsending av transaksjonsrapporter fra kl. 09:00 3. januar 2018.

 • 19.06.17: Test av transaksjonsrapportering under MiFIR
  Fra 19. juni 2017 vil det være mulig for verdipapirforetak og markedsplasser å utføre enkel oppkoblingstest og innsendelse av testfiler mot systemet for transaksjonsrapportering. For å kunne teste kreves det brukernavn og passord, i tillegg må avsenders IP-adresse registreres hos Finanstilsynet.

  Dersom dere vil være med på testfasen kan dere sende en e-post til trs@finanstilsynet.no. E-posten må inneholde IP-adresse og deres LEI-kode som vil være deres brukernavn. I retur vil dere få brukertilgang og en eksempelfil for bruk til test. 

 • 26.12.16: Informasjonsmøte med teknisk fokus om IT-løsningen til rapporteringen av MiFIR transaksjoner

 • 11.10.16: ESMA provides guidance on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II

 • 06.07.16: Informasjon om transaksjonsrapportering etter MiFID II/MiFIR