Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Informasjon om transaksjonsrapportering etter MiFID II/MiFIR

Nyhet

Informasjon om transaksjonsrapportering etter MiFID II/MiFIR

Felles oversikt fra de nordiske landene over foretakenes transaksjonsrapporteringsforpliktelser etter MIFID II, samt en redegjørelse for det nordiske samarbeidet om utvikling av et felles system for å møte de nye forpliktelsene som pålegges tilsynsmyndighetene.

Nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter, MiFID II og MiFIR, ble vedtatt i EU våren 2014.  Ikrafttredelsesdato for dette regelverket ble fastsatt til 3. januar 2017. Rådet og Parlamentet har nå vedtatt å utsette ikrafttredelsesdatoen til 3. januar 2018. Bakgrunnen for dette er blant annet tekniske utfordringer knyttet til IT-systemene for innsamling av data under virkeområdet til MiFID II/MiFIR (heretter i fellesskap omtalt som MiFID II).

Når MiFID II trår i kraft, blir verdipapirforetakenes ansvar for transaksjonsrapportering utvidet og endret i forhold til dagens TRS-rapportering.

I vedlagte redegjørelse – på engelsk – gir de nordiske landene en felles kort oversikt over foretakenes transaksjonsrapporteringsforpliktelser etter MIFID II, samt en redegjørelse for det nordiske samarbeidet om utvikling av et felles system for å møte de nye forpliktelsene som pålegges tilsynsmyndighetene. Prosjektet blir kalt "the Northern TRS (NTRS)". Prosjektet tar sikte på å være klart til 3. januar 2018.