Søk Søk
Forside Rapportering Forvaltningsselskap

Rapportering

Forvaltningsselskap

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirfondloven (vpfl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for forvaltningsselskap. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene under.

Kontakt

Mer informasjon om forvaltningsselskap