Forside Rapportering AIF-forvalter

Rapportering

AIF-forvalter

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) er i medhold av finanstilsynsloven, AIF-loven, samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for AIF-forvaltere. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene under.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du sende e-post til AIFMD-rapportering@finanstilsynet.no

Mer informasjon om AIF-forvalter