Søk Søk
Forside Konsesjon Virtuelle valutatjenester

Konsesjon

Virtuelle valutatjenester

Tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta, omfattes av hvitvaskingslovens krav. Slike tjenester kan bare drives etter å ha blitt registrert hos Finanstilsynet.

Hvem må søke om å bli registrert hos Finanstilsynet?

Pliktene etter hvitvaskingsloven gjelder tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta (disse omtales som rapporteringspliktige). Dette omfatter tjenester som tilbyr kunder å handle eller veksle en type virtuell valuta til en offisiell valuta, for eksempel norske kroner, eller omvendt. Plattformer som tilrettelegger for handel og vekslinger ved å koble kjøpere og selgere må også være registrert hos Finanstilsynet.

Alle vekslinger mellom virtuell valuta og offisielle valutaer fra alle land er omfattet. Dette gjelder uavhengig av betalingsform, altså om det kjøpes/selges virtuell valuta med kredittkort, kontanter, e-penger, etc. Vekslinger mellom forskjellige typer virtuell valuta (f.eks. fra Bitcoin til Ethereum) er ikke omfattet.

Oppbevaring av private kryptografiske nøkler på vegne av kundene, for å overføre, lagre eller handle virtuell valuta er også omfattet av registreringsplikten. Oppbevaringsløsninger som ikke lagrer private kryptografiske nøkler (ofte omtalt som "non-custodial wallets"), omfattes ikke av regelverket.

Virtuell valuta er definert som:

 "(…) et digitalt uttrykk for verdi, som ikke er utstedt av en sentralbank eller offentlig myndighet, som ikke nødvendigvis er knyttet til en offisiell valuta, og som ikke har rettslig status som valuta eller penger, men som aksepteres som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk."

Lojalitetsprogrammer og liknende, som for eksempel bonuspoeng, omfattes ikke av definisjonen.

Tjenestetilbyderne er omfattet av regelverket i kraft av tjenestene de tilbyr, uavhengig av hvordan tjenesten organiseres. Dette dekker også tjenestetilbydere som for øyeblikket driver uten å være registrert i foretaksregisteret, og som driver virksomhet over privatkonto.

Hvis du er i tvil om din tjeneste/virksomhet er å regne som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsregelverket, kan du ta kontakt med Finanstilsynet.

Hvordan søke om å bli registrert?

Anmodning om registrering sendes til Finanstilsynet på e-post eller via Altinn:

Informasjon som Finanstilsynet skal ha i forbindelse med registrering, fremgår av hvitvaskingsforskriftens § 1-3 fjerde ledd:

 • navn
 • organisasjonsform og organisasjonsnummer
 • forretningsadresse
 • tjeneste som tilbys
 • navn, bostedsadresse og fødsels- eller D-nummer til
  1. daglig leder eller personer i tilsvarende stilling
  2. styremedlemmer eller personer i tilsvarende stilling
  3. eventuelle andre kontaktpersoner

Tjenestetilbyderne må være registrert i foretaksregisteret, og det legges til grunn at driften av tjenestene skal skje over egen bedriftskonto. Som del av registreringen skal foretaket legge ved dokumentasjon på:

i) typen tjeneste som tilbys, med beskrivelse av vekslingstjenesten/vekslingsplattformen og/eller oppbevaringstjenesten, typer virtuelle valutaer som kan veksles og/eller oppbevares, m.v., og

ii) foretakets hvitvaskingsrutiner, jf. ny hvitvaskingslov § 8. Rutinene må blant annet være tilpasset virksomhetens art og omfang, og bygge på virksomhetens risikovurdering, jf. ny hvitvaskingslov § 7.

Dersom informasjonen som følger registreringsanmodningen er ufullstendig, vil Finanstilsynet ikke registrere foretaket. Det er ikke tillatt å starte vekslings- eller oppbevaringstjenester før Finanstilsynet har fattet positivt vedtak om registrering.

Hvilke krav gjelder for tilbydere av virtuelle valutatjenester?

Tilbydere av virtuell valutatjenester er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket og må etterleve en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og finansiering av terror. Finanstilsynets temaside for hvitvasking gir omtaler og lenker til regelverk og veiledning.

Mer informasjon om virtuelle valutatjenester