Søk Søk
Forside Konsesjon Revisor

Konsesjon

Revisor

Informasjon om søknad om konsesjon (godkjenning) som registrert, statsautorisert eller ansvarlig revisor, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan en autorisasjon kan slettes.

Hvordan få godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Søknadsskjema og praksisskjema
Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. I tillegg må skjema med dokumentasjon av praksis fylles ut av arbeidsgiver. Signert og skannet praksisskjema må legges ved søknaden i Altinn sammen med annen nødvendig dokumentasjon.

Hvem må ha godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Du må ha godkjenning for å være oppført i Revisorregisteret med rett til å bruke tittelen registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Du må være registrert eller statsautorisert revisor for å kunne søke om godkjenning som ansvarlig revisor og bli tildelt revisorregisternummer. Lovens ordning er slik at det først søkes om godkjenning som revisor, deretter om revisorregisternummer.

Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor

Som godkjent revisor er du under tilsyn, og er pliktig til å svare på enhver henvendelse fra Finanstilsynet. For å opprettholde godkjenningen må kravene til økonomisk situasjon og vandel være oppfylt til enhver tid.

Hvordan slette en godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor eller melde opphør av enkeltpersonforetak

Hvordan få godkjenning som ansvarlig revisor (revisorregisternummer)

Hvem må være ansvarlig revisor og ha revisorregisternummer

Du må være registrert eller statsautorisert revisor for å kunne søke om godkjenning som ansvarlig revisor og bli tildelt revisorregisternummer. Lovens ordning er slik at det først søkes om godkjenning som revisor, deretter om revisorregisternummer

Revisorer som skal være oppdragsansvarlig i revisjonsselskap, eller drive revisjonsvirksomhet i sitt eget enkeltpersonforetak ,  må søke Finanstilsynet om revisorregisternummer på fastsatt skjema. Det samme gjelder revisorer som skal bekrefte opplysninger overfor offentlige myndigheter

Revisorregisternummer skal tildeles ansvarlige revisorer. Hvem som er ansvarlig revisor følger av revisorloven § 3-7.

Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som ansvarlig revisor med revisorregisternummer

Etter at du har fått revisorregisternummer må du oppfylle kravene til en hver tid for å beholde godkjenningen som ansvarlig revisor.

Hvordan slette et revisorregisternummer

Hvis du ikke lenger skal være ansvarlig revisor, må du gi skriftlig melding om sletting av revisorregisternummeret. Meldingen må inneholde fødselsdato og datoen slettingen gjelder fra.

Skriftlig melding sendes på e-post til: post@finanstilsynet.no

Tilbakekall av personlig godkjenning
Dersom du påtar deg revisjon etter revisorloven uten å ha godkjenning som ansvarlig revisor, kan gi grunnlag for tilbakekall av godkjenning som revisor. 

Manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet, som er et vilkår for å opprettholde revisorregisternummeret, kan gi grunnlag for tilbakekall av revisorregisternummer.

Søknadsbehandling

Normal behandlingstid for konsesjonssøknaden er 30 dager. 

Det kan ta lenger tid hvis søknaden er kompleks eller mangler dokumentasjon. Vi kontakter deg hvis vi trenger flere opplysninger i søknadsbehandlingen. Behandlingstiden kan også bli lenger hvis vi har mange saker til behandling.

Mer informasjon om revisor