Søk Søk

Rapportering

Revisor

Oversikt over revisorers rapporteringsplikt og krav til rapportering til Finanstilsynet.

Melding til Finanstilsynet om begrunnelsen for opphør av revisjonsoppdrag i særlige tilfeller

I henhold til revisorloven § 7-1 fjerde ledd annet punktum skal det sendes begrunnelse til Finanstilsynet dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden. Det er bare revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse som omfattes av meldeplikten. 

Mer informasjon om revisor