Søk Søk
Forside Tilsyn Inkasso

Tilsyn

Inkasso

Tilsynet med inkassovirksomhet omfatter foretakenes soliditet, behandling av klientmidler, inkassovirksomhet som drives av foretak med bevilling til å inndrive forfalte pengekrav for andre (fremmedinkasso) og av foretak som kjøper opp forfalte pengekrav og selv inndriver disse (oppkjøpsinkasso).

Inndriving av egne fordringer (egeninkasso) og advokaters inkassovirksomhet er ikke omfattet av tilsynet.

Ved stedlige tilsyn blir det spesielt kontrollert at innkasserte midler behandles korrekt og at virksomheten utøves i samsvar med god inkassoskikk.

 

Mer informasjon om inkasso