Søk Søk

Rapportering

Inkasso

Informasjon om rapportering for inkassoforetak.

Inkassoforetak rapporterer elektronisk via Altinn-portalen. Det er også mulig å sende inn papirbasert skjema.

Rapporteringsfrister

Tall for første halvår skal være Finanstilsynet i hende innen 1. september (elektronisk rapportering) eller 15. august (papirbasert rapportering). For annet halvår er fristene hhv. 1. mars (elektronisk rapportering) og 15. februar (papirbasert rapportering).

Elektronisk rapporteringsskjema for inkassoforetak (KRT-1006)

Det elektroniske skjemaet finnes på foretakets hovedside i Altinn for alle foretak som på rapporteringstidspunket, 30. juni og/eller 31. desember, har bevilling til å drive inkassovirksomhet. Innlogging skjer ved personnummer og PIN-koder. PIN-koder fremgår av skattekort og selvangivelse. Det er også mulig å bestille engangskoder. Etter innlogging må riktig foretak velges under «Rapporterer for» øverst på siden.

Det elektroniske skjemaet er tilgjengelig i Altinn én måned før rapporteringsfristen. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar for rapportering for året samlet sett (rapporteringsfrist 1. mars) og fra 1. august for rapportering for første halvår (rapporteringsfrist 1. september).

Det er innarbeidet hjelpetekster i skjemaet som gir utfyllende informasjon om de enkelte feltene. Hjelpetekstene blir synlige ved å trykke på spørsmålstegnet ved det aktuelle spørsmålet. 

Innlevering av rapporteringsskjema på papir

Finanstilsynet oppfordrer foretak til å sende inn rapporteringsoppgaven i elektronisk form via Altinn. Dersom dette ikke er mulig, kan Finanstilsynet kontaktes for å få tilsendt rapporteringsskjemaet på papir.

For sikkerhetsstillere - elektronisk innsendelse og opphør

  • Løsning for innsendelse/opphør av sikkerhetsstillelse for inkassoforetak (gjelder for sikkerhetsstillere)

Kontakt

Har du faglige spørsmål om hvordan du fyller ut skjemaet, ta kontakt med:

Mer informasjon om inkasso