Søk Søk
Forside Statistikk og analyser Statistikk for inkasso

Statistikk for inkasso

Statistikk for inkasso.

Inkassoforetakene er underlagt halvårlig rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Den halvårlige rapporteringsoppgaven omfatter blant annet opplysninger om inkassovirksomheten. Et utvalg av de innrapporterte tallene om inkassovirksomheten fremgår av vedlegget.

Finanstilsynet presiserer at de presenterte tall for fremmedinkasso ikke viser totale tall for hva som er til inndrivelse i Norge. Inndrivning av egne krav (egeninkasso), og kravene som inndrives av Statens innkrevingssentral og advokaters inkassovirksomhet, inngår ikke i tallmaterialet.

Det gjøres oppmerksom på at innrapporterte tall ikke kan oppgis på fylkesnivå, ettersom tallene ikke er relatert til skyldners adresse, men kun hvor inkassoselskapet driver virksomheten. 

Kontakt