Søk Søk
Forside Tilsyn Finans- og sparebankstiftelser

Tilsyn

Finans- og sparebankstiftelser

Finanstilsynet foretar dokumentbasert tilsyn basert på innsendte rapporter.

Se mer informasjon ved å følge lenken "Rapportering" under angående hvilke rapporter finans- og sparebanstiftelser skal sende inn. Eventuelle stedlig tilsyn, primært rettet mot kapitalforvaltningen, følger generell tilsynsmetodikk. 

Mer informasjon om finans- og sparebankstiftelser