Søk Søk
Forside Rapportering Pensjonsforetak Solvenskapitalkrav pensjonskasser (KRT-1113)

Solvenskapitalkrav pensjonskasser (KRT-1113)

Det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser trådte i kraft 1. januar 2019. 

Rapportering

Rapportering av forenklet solvenskapitalkrav (KRT-1113)

Innsendingen av rapporteringen skal skje via Altinn.

Pensjonskasser med over 10 milliarder kroner i forvaltningskapital ved utgangen av foregående regnskapsår skal rapportere hvert kvartal. Øvrige pensjonskasser skal også rapportere per 1. kvartal 2020.

Mer informasjon: 

Rapporteringsfrister

Kvartalsvis rapportering:
Senest 30 dager etter utløpet av hvert kvartal. 

For pensjonsforetak med forvaltningskapital under 2 milliarder kroner: 45 dager.

Kontakt