Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet har fastsatt forskrift om utfyllende regler til det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser

Nyhet

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om utfyllende regler til det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser

Det nye forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser trer i kraft 1. januar 2019.

Kravet er en forenklet versjon av Solvens II-regelverket som gjelder for forsikringsforetak og er basert på Finanstilsynets stresstest, med enkelte tilpasninger. Alle pensjonskasser har rapportert Finanstilsynets stresstest siden utgangen av 2012.

De overordnede bestemmelsene om det nye kravet er fastsatt i forskrift om pensjonsforetak, mens de detaljerte bestemmelsene om beregningsmetoder mv. nå er fastsatt i Finanstilsynets forskrift om utfyllende regler.

Finanstilsynet sendte 9. november 2018 et likelydende brev til alle pensjonskasser om gjennomføringen av det nye kravet. En foreløpig versjon av rapporteringsregnearket og veiledningen til rapporteringen er publisert på Finanstilsynets nettside for rapportering.

Rapportering av solvenskrav for pensjonskasser

Se omtale, regneark og veiledning i avsnittet "Rapportering av forenklet solvenskapitalkrav":