Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser

Nyhet

Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til forskriftsregler om nytt kapitalkrav for pensjonskasser.

Det nye kravet er utformet som en forenklet versjon av Solvens II-kravet, med utgangspunkt i Finanstilsynets stresstest I. Dette bidrar til at pensjonskassene underlegges kapitalkrav som i betydelig grad tilsvarer kravet som gjelder for livsforsikringsforetakene, slik at medlemmer i pensjonskassene får samme sikkerhet for fremtidige utbetalinger som personer med pensjonsordning i livsforsikringsforetakene.

Høringsnotatet er utformet på oppdrag av Finansdepartementet, og er basert på Finanstilsynets tilråding i brev av 27. januar 2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser 

Det vises til oversendelsesbrevet for en oppsummering av vurderingene i høringsnotatet.